Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Пандемията е заплаха за общинските и регионалните финанси в Европа, ‎ предупреждава съвместно проучване на КР и ОИСР  

86 % от градовете и регионите прогнозират увеличаване на разходите, докато 90 % очакват приходите да намалеят, поставяйки под въпроспубличните инвестиции

Кризата с COVID-19 оказва силно въздействие върху регионите и градовете в Европа. Според съвместно проучване на КР и ОИСР, представено днес по време на заседанието на комисия ECON, повечето местни и регионални власти очакват социално-икономическата криза да засегне сериозно техните финанси. В краткосрочен и средносрочен план те се страхуват от „ефект на ножицата“, изразяващ се в увеличаване на разходите и намаляване на приходите, което би могло да подкопае способността им да извършват публични инвестиции. Регионите и градовете са на предна линия по отношение на справянето с пандемията и социално-икономическите последици от нея.

Наред със здравната и човешката трагедия, COVID-19 оказва дълбоко въздействие върху местните и регионалните власти (МРВ). За да го разберат по-добре, през юни и юли 2020 г. Европейският комитет на регионите (КР) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) проведоха онлайн проучване на тема „ Въздействието на COVID-19 върху регионалните и местните власти “. Резултатите бяха представени днес по време на заседанието на Комисията по икономическа политика (ECON) на КР с участието на Дороте Ален-Дюпре, ръководител на отдел „Децентрализация, поднационално финансиране и публични инвестиции“ в ОИСР.

Проучването потвърждава сериозното въздействие на кризата с COVID-19 върху регионите и градовете в Европейския съюз . 63 % от респондентите оценяват общото въздействие като „силно“ или „много силно“. Почти половината от МРВ (46 %) съобщават, че основното предизвикателство пред справянето с кризата е липсата на технически средства и оборудване, а 39 % посочват липсата на финансови ресурси. Към момента на провеждане на проучването само около половината от респондентите заявяват, че координацията в рамките на МРВ или с националните правителства е била ефективна.

Някои от основните констатации от проучването бяха включени в първия Годишен регионален и местен барометър за целия ЕС , представен на 12 октомври от председателя на КР Апостолос Цицикостас по време на 18-ата Европейска седмица на регионите и градовете .

Майкъл Мърфи (IE/ЕНП), председател на комисия ECON и член на Съвета на графство Типъреъри, заяви: „ Приветствам публикуваното днес съвместно проучване на КР и ОИСР. Навременните резултати от него ще спомогнат за вземането на информирани политически решения в подкрепа на местните и регионалните власти при справянето с резултатите от пандемията по отношение на техните финанси. Бяхме начело на борбата за справяне с последиците от тази безпрецедентна криза и в резултат на това множество местни и регионални органи бяха подложени на изключителен финансов натиск. Всички равнища на управление трябва да работят заедно в този момент, за да се гарантира, че възстановяването ни е устойчиво, безпроблемно и не пренебрегва никого.

Ламия Камал-Шауи , директор на Центъра на ОИСР за предприемачество, МСП, региони и градове, заяви: „Местните и регионалните власти са в челните редици на борбата с тази криза и вмомента силно усещат финансовите последици от огромните си усилия.

Те не могат да продължат да се справят с този проблем самостоятелно и всички те (90 %) признаха, че координацията на реакцията при кризи между всички равнища на управление е от изключително значение за успешната стратегия за излизане от кризата. Правителствата трябва да положат съгласувани усилия за ефективна координация и прилагане на съдържателни политики, които да помогнат на тези местни и регионални райони да излязат от кризата по-издръжливи и по-устойчиви“.

Кризата засяга приходите на поднационалните власти с опасен „ефект на ножицата“, изразяващ се в увеличаване на разходите и намаляване на приходите. 86 % от регионите и градовете очакват силно или умерено отрицателно въздействие върху своите разходи, особено в областта на социалните услуги (64 %) и социалните помощи (59 %). От друга страна, 90 % предвиждат намаляване на приходите. Очаква се данъчните приходи да се окажат най-силно засегнати: 83% от респовдентите предвиждат голямо или умерено намаляване.

Към момента на провеждане на анкетата около 24 % от поднационалните органи на управление са планирали да поискат нови заеми, за да се справят с кризата. 13 % от респондентите вече сакандидатствали за допълнителни средства от ЕС, а 49 % са обмисляли да направят това.

Проучването показва също, че кризата с COVID-19 може да промени приоритетите на политиката за регионално развитие. МРВ призовават за по-силен акцент върху финансово достъпни и качествени основни услуги, включително здравеопазване във всички територии (76 %), регионална устойчивост (69 %) и намаляване на цифровото разделение между регионите (68 %).

По време на днешното заседание членовете на комисия ECON проведоха и първо обсъждане на проектостановището План за действие за суровините от критично значение , изготвено от Изолде Риес (DE/ПЕС) , първи заместник-председател на парламента на провинция Саарланд, и приеха проектостановището относно Прегледа на търговската политика , инициирано от Willy Borsus (BE/Renew Europe) , заместник-прецидент и министър на икономиката и търговията в правителството на Валония.

"XXX", заяви докладчикът Борсус. Предвижда се становището да бъде прието на пленарната сесия на КР на 3 и 4 февруари 2021 г.

Основна информация:

Съвместното онлайн проучване на КР и ОИСР беше проведено през юни и юли 2020 г. То получи 300 отговора от представители на регионалните, междинните и общинските власти в 24 държави — членки на Европейския съюз (от общо 480 респонденти, включващи и заинтересовани страни като предприятия, академични среди, НПО и др.). Повечето респонденти са представители на общини (59 %) или региони (26 %). Около 18 % са от Испания, 15 % от Италия, 6 % от Словашката република и 6 % от Полша. Няма респонденти от МРВ от Дания, Ирландия и Люксембург.

Кратката бележка с преглед на основните констатации може да бъде намерена тук на всички езици на ЕС.

Пълните резултати са достъпни тук [линк] в по-подробен обзор на политиката на ОИСР.

Първият регионален и местен барометър на ЕС може да бъде намерен тук .
Основните констатации са обобщени в кратък анонс . Данни за регионалното икономическо въздействие могат да бъдат намерени тук .

За контакт:

Матео Милиета

Тел.: +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

За запитвания от медиите във връзка със съвместната анкета между ОИСР и КР:

Александра Тейлор

Tel.+33145248570

alexandra.taylor@oecd.org

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023