Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Групата на високо равнище на КР по въпросите на европейската демокрация провежда първото си заседание, за да подкрепи приноса на местните лидери към конференцията за бъдещето на Европа  

Групата се състои от седем европейски „мъдри мъже и жени“: председателят Херман ван Ромпьой и Хоакин Алмуния, Томаш Гжегорж Гросе, Ребека Хармс, Силя Маркула, Мария Жоау Родригеш и Андрула Василиу

Групата на високо равнище по въпросите на европейската демокрация на Европейския комитет на регионите (КР), председателствана от първия председател на Европейския съвет и бившия министър-председател на Белгия Херман ван Ромпой, проведе днес първото си заседание. Групата ще допринесе за работата на КР във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа.

Групата на високо равнище е независим консултативен орган, чиято мисия е да подкрепя политическата и институционалната роля на КР, като предоставя стратегически политически анализ, съсредоточен върху предизвикателствата пред местните и регионалните власти в Европа, в контекста на участието на КР в Конференцията за бъдещето на Европа. Групата на високо равнище има за задача посредством КР да засилва въздействието и влиянието на местните и регионалните власти върху процеса на изготвяне на европейските политики и да стимулира дискусията относно европейската демокрация.

Апостолос Цицикостас , председател на КР, заяви: „Благодаря на всички членове на Групата на високо равнище, че приеха поканата. Техният експертен опит, ангажираността им с ценностите на ЕС и задълбоченото познаване на динамиката на Европейския съюз представляват неоценими предимства, които ще спомогнат за максималното увеличаване на приноса на нашия Комитет към Конференцията за бъдещето на Европа. Всеки член притежават уникален жизнен опит и визия, които ще донесат неоценима добавена стойност на нашата работа. Конференцията не трябва да бъде просто друг конкурс за красота между институциите на ЕС, който ни оставя само с думи. Искаме и трябва да гарантираме, че нашият Европейски дом на демокрацията ще излезе от конференцията, укрепен във всички свои компоненти. Създаването на групата на високо равнище ще допринесе конкретно за този процес.“

Херман ван Ромпой, председател на групата на високо равнище на КР по въпросите на европейската демокрация, заяви: „За мен е чест, че Европейският комитет на регионите ми възложи задачата да ръководя тази група от изтъкнати личности. Нашата мисия е да представяме новаторски и творчески идеи и предложения за укрепване на европейската демокрация и за развитие на Европа, която закриля своите граждани. Местните и регионалните власти могат да допринесат за възстановяване на доверието в демокрацията и би трябвало да участват по-активно в изготвянето на политиките на ЕС. Конференцията за бъдещето на Европа предоставя уникална възможност за преодоляване на пропастта между Европейския съюз и нашите граждани, живеещи в региони, градове и села, и трябва да обмислим как да укрепим демократичната ни система и да изградим доверие чрез по-добро участие на регионите и градовете. Конференцията трябва да предложи решения за съвременна европейска демокрация, която да включва гражданите и да дава отговори на техните потребности и тревоги, със споделена визия за по-издръжливо и устойчиво бъдеще“.

Групата на високо равнище ще обменя мнения и ще работи в тясно сътрудничество с членовете на КР, по-специално с Председателския съвет на КР, Бюрото, неговите тематични комисии и членовете на делегацията на КР за Конференцията за бъдещето на Европа. Тя ще взаимодейства и с млади регионални и местни политици, участващи в инициативата на КР за млади политици на изборни длъжности, Европейския младежки форум и други младежки органи. Нейната дейност и импулсът, който дава ще послужат за основа на приноса на КР към Конференцията за бъдещето на Европа, заедно с местните диалози, организирани от членовете на КР в регионите и градовете на Европейския съюз, за да се гарантира, че отзвукът от Конференцията ще излезе извън националните столици.

Групата на високо равнище се състои от седем „мъдри мъже и жени“:

Херман ван Ромпьой , бивш министър-председател на Белгия, и председател на Европейския съвет;

Хоакин Алмуния , бивш член на Европейската комисия, отговарящ за конкуренцията и икономическите и финансовите въпроси;

Томаш Гжегорж Гросе , професор във Варшавския университет;

Ребека Хармс , бивш член на Европейския парламент

Силя Маркула , председател на Европейския младежки форум;

Мария Жоау Родригеш , бивш министър на квалификациите и образованието на Португалия и член на ЕП; и

Андрула Василиу , бивш член на Европейската комисия, отговарящ за здравеопазването и образованието, културата, многоезичието и младежта.

Обща информация

Създаването на Група на високо равнище по въпросите на европейската демокрация беше одобрено от Бюрото на КР през декември 2020 г. по предложение на Председателския съвет на КР. Тя ще бъде официално лансирана в политически план по време на майската пленарна сесия на Европейския комитет на регионите (5—7 май), заедно с политически дебат относно гледната точка на КР за бъдещето на Европа и участието на КР в предстоящата Конференция за бъдещето на Европа. Конференцията за бъдещето на Европа ще започне официално на 9 май 2021 г. и би трябвало да представи заключенията си до пролетта на 2022 г.

За контакт:

Berta López Domènech

тел.: +32 (0)2 282 2170

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023