Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Делегация на КР e готова да представлява 1 милион регионални и местни политици на изборна длъжност на пленарната сесия на Конференцията за бъдещето на Европа  

18 регионални и местни политици на изборна длъжност, 9 жени и 9 мъже, ще участват в учредителното заседание на пленарната сесия на конференцията с цел укрепване на ролята на местните и регионалните власти в демократичното функциониране на ЕС и отбелязване на териториалното измерение на политиките на ЕС.

Делегацията на Европейския комитет на регионите (КР) на Конференцията за бъдещето на Европа се срещна днес, за да подготви приноса си за учредителното заседание на пленарната сесия на Конференцията за бъдещето на Европа , което ще се проведе на 19 юни в Страсбург. Делегатите желаят да се възползват от възможността, предоставена от конференцията, за укрепване на демократичното измерение на Европейския съюз и за възстановяване на доверието на гражданите в европейския проект. В качеството си на представителен орган на ЕС на най-близкото до гражданите равнище на управление, КР се ангажира да представи на конференцията гласовете на местните и регионалните власти.

Председателят на Европейския комитет на регионите, Апостолос Цицикостас , който е начело на делегацията на КР, заяви: „Европейският комитет на регионите (КР) е политическата асамблея на ЕС, която представлява един милион местни политици на изборна длъжност в цяла Европа. Нашият приоритет е да гарантираме, че се чува гласът на нашите граждани в регионите, градовете и селата. Ще гарантираме, че предложенията, направени от гражданите по време на местните ни диалози, както и политическият принос, събран чрез пленарните ни сесии, чрез действията на нашите членове и чрез нашите основни прояви, ще бъдат отразени в окончателния доклад.“

Първият заместник-председател на КР, Вашку Алвъш Кордейру , който е и член на делегацията на КР, добави: „Като местни и регионални политици приемаме предизвикателството да помогнем за изграждането на една по-добра Европа. Няма да бъде достатъчно да бъдат изслушани гражданите. Тъй като хората са поканени да изразят мнението си за своето бъдеще, ръководителите на ЕС — на всички равнища, ще трябва да отговорят на очакванията. Всички ние желаем конференцията да доведе до конкретни промени за доближаване на ЕС до неговите граждани. КР ще мобилизира възможно най-голям брой местни и регионални политици, за да може в рамките на конференцията да бъде чут гласът на хората от нашите територии. Ще направим и конкретни предложения относно начина на работа и политиките на Съюза за една по-справедлива Европа.“

Като участва във всички формати на пленарната сесия на конференцията, делегацията на КР ще:

- предостави писмени становища с подкрепата на групата на високо равнище по въпросите на европейската демокрация — независим консултативен орган от седем „мъдри“ мъже и жени с председател бившия председател на Европейския съвет, Херман ван Ромпьой — чиято задача е да подкрепя политическата и институционалната роля на КР, като предоставя стратегически политически анализ с акцент върху местните и регионалните аспекти;

- организира диалози и дебати в своите избирателни райони и ще докладва за тях;

- изгради съюзи от делегати със сходни възгледи в конференцията за съвместно популяризиране на препоръки, които са от значение за регионите, градовете и селата в целия ЕС;

- мобилизира своите мрежи като сдруженията на местните и регионалните власти в ЕС, мрежата от бивши членове на КР и новосъздадената мрежа от местни съветници в ЕС , за да насърчава местните и регионалните политици да организират граждански дебати. Резултатите от тези консултации ще бъдат представени на пленарната сесия на конференцията.

КР ще представи окончателния си принос за конференцията на 9-ата Европейска среща на високо равнище на регионите и градовете , която ще се проведе по време на френското председателство на Съвета на 3 и 4 март 2022 г.

Списък на делегацията на КР на Конференцията за бъдещето на Европа:

Апостолос Цицикостас , председател на Европейския комитет на регионите (управител на регион Централна Македония, Гърция, председател на Асоциацията на гръцките региони)

Групата на ЕНП в КР

Олгиерд Геблевич , председател на групата на ЕНП (маршал на Западнопоморското воеводство, Полша, председател на Полската асоциация на регионите)

Йелена Дренианин , първи заместник-председател на групата на ЕНП (заместник-кмет на Худинге, Швеция, председател на управителния комитет, Конгрес на местните и регионалните власти на Съвета на Европа)

Марк Шпайх , председател комисията на Комитета на регионите по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи (държавен секретар, Северен Рейн-Вестфалия, Германия)

Изабел Диас Аюсо , президент на регион Мадрид, Испания

Илзе Айгнер , председател на регионалния парламент на Бавария и делегат на КР от името на регионалните парламенти, Германия

Групата на ПЕС в КР

Вашку Алвъш Кордейру , първи заместник-председател на Европейския комитет на регионите и (член на регионалния парламент на Азорските острови, Португалия)

Юми Ренстрьом , първи заместник-председател на групата на ПЕС (член на Общинския съвет на Ованокер, Швеция)

Консепсион Андреу Родригес , заместник-председател на групата на ПЕС (председател на регионалното правителство на автономния регион Ла Риоха, Испания)

Ката Тютьо , заместник-председател на групата на ПЕС (заместник-кмет на Будапеща, Унгария)

Карл-Хайнц Ламберц , председател на Координационната група по въпросите на субсидиарността на Европейския комитет на регионите (председател на Парламента на немскоезичната общност, Белгия)

Групата на Renew Europe в КР

Паула Фернандес , министър на вътрешните работи, правосъдието и европейските въпроси, регион Кантабрия, Испания

Миря Вехкаперя , кмет на град Оулу, Финландия

Франсоа Декостер , председател на групата на Renew Europe, (кмет на Сен Омер, Франция)

Групата на ЕКР в КР

Владислав Ортил , председател на групата на ЕКР (маршал на Подкарпатското воеводство, Полша)

Роберто Чамбети , председател на Регионалния съвет на Венето, Италия

Групата на ЕА в КР

Киаран МакКарти , председател на групата на ЕА (член на Градския съвет на Корк, Ирландия)

Групата на Зелените в КР

Мутерем Арас , председател на Парламента на федерална провинция Баден-Вюртемберг, Германия

Подборът на 18 членове на делегацията на КР на конференцията беше осъществен въз основа на критериите за представителност на политическата принадлежност, географски баланс, представителност на различните равнища на поднационалните власти и баланс между половете.

Контекст:

Пленарната сесия на Конференцията за бъдещето на Европа се състои от 433 членове: 108 представители на Европейския парламент, 54 на Съвета, 3 на Европейската комисия, 108 представители на националните парламенти, 80 представители на европейските граждански панели (една трета от които са на възраст под 25 години), председателя на Европейския младежки форум, 27 представители на националните граждански панели, по 18 представители от КР и ЕИСК и по 8 представители от страна на социалните партньори и гражданското общество.

Гражданска анкета на КР относно Конференцията за бъдещето на Европа

Принос на КР за Конференцията за бъдещето на Европа

Многоезична цифрова платформа на Конференцията за бъдещето на Европа

За контакт:

Мари-Пиер Жуглен

Тел.: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Споделяне :