Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Адаптация към изменението на климата: нуждаем се от местни решения за адаптиране към глобалното затопляне  

Европейският комитет на регионите (КР) приветства новата стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата , приета от Европейската комисия на 24 февруари 2021 г. КР обаче изразява съжаление, че макар и да дава възможност да се премине от планиране към действия, тя не съдържа конкретни цели в областта на адаптирането към изменението на климата. В новата стратегия се посочва как Европейският съюз (ЕС) може да се адаптира към последиците от изменението на климата. От 1980 г. до 2016 г. общите икономически загуби, причинени от екстремни метеорологични условия в Европа, възлизат на над 436 млрд. евро. Пандемията от COVID-19 само засили необходимостта от изграждане на по-здравословна и безопасна среда за всички. КР призова за нова стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата в становище , прието на пленарната сесия през декември 2020 г.

Хуан Еспадас (Испания/ПЕС) , кмет на Севиля и председател на комисия ENVE на КР и на работна група „Зелен пакт на местно равнище“ , заяви: „Горски пожари, унищожителни наводнения, суши, отнемащи човешки живот: толкова много хора бяха засегнати от климатичните бедствия, които стават все по-чести и по-интензивни. Последствията от климатичната криза са екстремни; трябва да действаме незабавно, защото това вече се превръща в ежедневие. Това е глобална извънредна ситуация, за която са нужни решения на местно равнище. Новата стратегия за адаптация към изменението на климата може да помогне на местните и регионалните власти да се подготвят и адаптират към тези екстремни условия, и да укрепят климатичната си устойчивост. Приветстваме предложението на изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс и сме благодарни за признанието, което отдава на важната роля на действията в областта на климата на местно равнище.“

Марку Маркула (Финландия/ЕНП) , председател на Градския съвет на Еспоо и председател на регион Хелзинки, отбеляза: „Радваме се да видим, че Европейската комисия е приела по-амбициозна стратегия на ЕС, отговаряща на призива ни да се насърчи активната субсидиарност и пропорционалност, като се признае първостепенната роля на градовете и регионите в усилията за адаптиране към изменението на климата. Сега трябва да активизираме действията си и да увеличим значително финансовите средства за местни проекти за адаптиране към изменението на климата, да възпроизведем в по-голям европейски мащаб най-добрите практики и да оползотворим възможностите за иновации, които предлага разработването на политики въз основа на данни.“ Марку Маркула е бивш председател на КР и докладчик по приетото през декември 2020 г. становище относно адаптацията към изменението на климата.

КР подкрепя целта на Европейската комисия да насърчи устойчивото развитие на градските и селските райони и да насочи финансови средства към местното равнище, включително чрез подкрепа за селското стопанство — секторът, който е най-уязвим на изменението на климата.

Асамблеята на градовете и регионите в ЕС очаква с готовност да си сътрудничи с Европейската комисия във връзка с новия механизъм за подкрепа в областта на политиките, който ще оказва пряко техническо съдействие на местните и регионалните власти при разработването и прилагането на политиките и плановете за действие в областта на адаптацията, в тясно сътрудничество с Конвента на кметовете .

Участието на местните и регионалните власти в определянето на дневния ред на действията за адаптиране ще бъде засилено и посредством ключови европейски програми като Програмата на ЕС за градовете — инициатива на Съюза, стартирана през май 2016 г. на базата на многостепенен работен метод, включващ държавите членки, градовете и Европейската комисия, за стимулиране на растежа, добрите условия на живот и иновациите в европейските градове.

Комитетът подкрепя предложението за преразглеждане на насоките за по-добро регулиране и признаването на местните действия за адаптиране към изменението на климата за хоризонтален приоритет. КР приветства също така акцента, който новата стратегия поставя върху рационализирането на политиката за адаптиране към изменението на климата, и подчертава, че осъществяването на действията в областта на климата на местно равнище — един от трите приоритета на новата стратегия — е жизненоважно, за да се премине от планиране към действия.

КР подкрепя предложението за Обсерватория по въпросите на климата и здравето и предлага да се започне открит диалог, за да се гарантира, че се поставят основите за включване на здравния аспект в Европейския зелен пакт — стратегията на ЕС за растеж за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.

КР подкрепя по-нататъшния мониторинг и събирането на данни като ключов инструмент за насочване на действията за адаптиране към изменението на климата на местно и регионално равнище. Европейската платформа за знания в областта на адаптацията Climate-ADAPT ще бъде укрепена и разширена. Данните от програмата „Коперник“ (услуга в областта на изменението на климата) ще бъдат използвани в още по-голяма степен.

Очаква се Съветът да приеме заключения относно новата стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата през юни 2021 г.

Допълнителна информация:

След изявлението, направено от Европейската комисия и КР на пленарната сесия през октомври 2020 г. , прякото сътрудничество между ЕС и местните и регионалните власти беше засилено чрез създаването на териториална камара на Конвента на кметовете, съставена от 27 членове на Европейския комитет на регионите, чиито имена ще бъдат оповестени скоро. Асамблеята на градовете и регионите в ЕС вече е представена в Политическия съвет на Конвента на кметовете от кмета на Варшава и бивш член на ЕП Рафал Кажимеж Тшасковски (Полша/ЕНП).

Неотдавна КР създаде работната група „Зелен пакт на местно равнище“ , за да гарантира, че стратегията на ЕС за устойчив растеж и плановете за възстановяване от COVID-19 се превръщат в пряко финансиране за градовете и регионите за изпълнение на Европейския зелен пакт по места.

Като част от кампанията „Изграждане на устойчиви общности“ КР създаде онлайн сборник с 200 най-добри практики от членовете на КР, които показват как градовете и регионите вече осъществяват Европейския зелен пакт чрез конкретни проекти в областта на адаптирането към изменението на климата и смекчаването на последиците от него.

Новата стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата беше обявена в съобщението относно Европейския зелен пакт , след като през 2018 г. беше направена оценка на стратегията от 2013 г. , а между май и август 2020 г. беше проведена открита обществена консултация .

Изменението на климата оказва широкообхватно въздействие върху екосистемите, икономическите сектори, човешкото здраве и благосъстоянието в Европа.  По данни на Европейската комисия от 1980 г. до 2016 г. общите икономически загуби в Европа, причинени от екстремни метеорологични условия и други свързани с климата фактори, възлизат на над 436 млрд. евро.

Селското стопанство е секторът, който е най-уязвим на изменението на климата. Само през 2018 г. нанесените на селското стопанство щети възлизат на близо 2 млрд. евро във Франция, 1,4 млрд. евро в Нидерландия и 770 млн. евро в Германия. При глобално затопляне от 3°C сушите ще станат два пъти по-често явление, а годишните загуби вследствие на суши в Европа като абсолютна стойност ще нараснат до 40 млрд. годишно, като най-тежки ще бъдат последиците в Средиземноморския и Атлантическия регион (Научен център на Европейския съюз) .

За контакт:

Давид Крус

david.crous@cor.europa.eu

Тел.: +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023