Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Градовете и регионите се нуждаят от пряко финансиране от ЕС за по-бързо екологосъобразно възстановяване след COVID-19  

В това интервю Рафал Тжасковски, кмет на Варшава и кандидат за президент на Полша, споделя възгледите си като докладчик по Европейския пакт за климата , инициативата на Европейската комисия за ангажиране на обществеността с Европейския зелен пакт и пътя към неутралност по отношение на климата. В момента отворен за попълване е и въпросник по тази тема като част от проучването на КР „Насърчаване на капацитета на местните и регионалните власти за прилагане на Зеления пакт: инструментариум за Пакта за климата“.

Като докладчик на КР по становището относно „Европейски пакт за климата“, можете ли да ни кажете защо тази тема е важна?

Според мен отговорът е ясен и лесен. Без местните общности амбициозната цел за неутралност по отношение на климата на Европейския зелен пакт няма как да бъде постигната. Ние прилагаме 70% от цялото законодателство на ЕС. Ние отговаряме за една трета от публичните разходи и за две трети от публичните инвестиции в ЕС. Ние прилагаме 90% от мерките за адаптиране към последиците от изменението на климата и сме отговорни за 70% от действията за смекчаване на последиците от изменението на климата. Ето защо е ясно, че нашата роля и ангажираност са от решаващо значение. За да постигнем неутралност по отношение на климата, се нуждаем от участието на всички: националните правителства, местните и регионалните власти (МРВ) и най-вече гражданите. Те трябва да разберат защо усилията си заслужават и ясно да видят ползите, които климатичният преход може да донесе за тяхното здраве, благоденствие и финанси. В това отношение виждам специална роля за местните власти, тъй като ние сме най-близо до хората и сме равнището на администрация, което се радва на най-високия процент на доверие. Ето защо аз защитавам и насърчавам тясното сътрудничество между Европейската комисия и Европейския комитет на регионите за постигане на общата ни цел — неутрален по отношение на климата ЕС.  

Смятате ли, че Пактът за климата продължава да бъде полезен в настоящия контекст на здравна и икономическа криза?

Мисля, че днес е още по-актуален, отколкото преди избухването на пандемията от COVID-19. Пандемията отново показва колко важни са местните власти, стоящи на първа линия и пряко занимаващи се с нуждите и страховете на гражданите. В контекста на Зеления пакт МРВ трябва да разполагат с конкретен набор от инструменти, който да ни позволи да постигнем реална промяна по места, която хората могат да видят. В противен случай идеята за неутралност по отношение на климата ще остане само голо обещание, което не се ползва с особена популярност, още повече при задалата се икономическа криза. Сега, изправени на кръстопът, е важно да вземем правилните решения, които да ни отведат към по-устойчива икономика за хората, в чийто център са самите те.   

Наскоро започнахте широки консултации относно Европейския пакт за климата в допълнение към тези на Европейската комисия. Каква информация очаквате да получите?

На първо място, търся сведения за това как пандемията промени начина, по който местните общности възприемат политиката в областта на климата.  Дали темата все още е приоритетна за тези, които я разглеждаха като приоритет? Трябва да сме наясно, че пандемията и предизвиканите от нея икономически сътресения засягат сериозно местните общности. Подобно на случващото се във Варшава, МРВ вече страдат от огромен недостиг на приходи в бюджетите си. Ще запазят ли готовността си да инвестират в екологичен преход или както сега е по-подходящо да го наричаме екологосъобразно възстановяване? Искам да разбера какви са техните конкретни нужди, за да поемат по този път.  

Сега Европейската комисия полага основите на Пакта за климата. Ако трябваше да ѝ дадете един съвет, какъв щеше да бъде той?

 

Пандемията изправи нашите общества и икономики пред непознати предизвикателства. Аз лично вярвам, че единственият път напредък е да се възстановим, като използваме силата и възможностите на Европейския съюз. Опасявам се обаче, че има други, които са на различно мнение. Затова бих посъветвал Европейската комисия да си извлече поука и да остане възможно най-близо до гражданите. Европейската комисия има силни съюзници в наше лице, местните и регионалните власти. Готови сме да помогнем за постигането на общите цели, включително неутралност по отношение на климата. Отново заявявам: ние сме поели ангажимент да подкрепим екологосъобразното възстановяване, но за да се случи това, се нуждаем от подходящи финансови ресурси, за да ускорим процеса. Градовете в ЕС, като Варшава, следва да получат пряко финансиране от ЕС, тъй като ние знаем къде и как да инвестираме ефективно, така че гражданите да видят безспорните резултати в своето ежедневие. 

Бележки:

Проектостановището относно „Европейски пакт за климата“ на докладчика Рафал Тжасковски, кмет на Варшава, може да бъде намерено тук на всички официални езици на ЕС. Текстът ще бъде обсъден и гласуван на следващото заседание на комисия ENVE на 8 юни . Окончателното гласуване и приемане е насрочено за пленарната сесия през октомври 2020 г.

Въпросникът е отворен за попълване в момента . Европейският комитет на регионите (КР) счита, че Пактът за климата е отлична възможност за осигуряване на по-приобщаващ и ефективен подход към прилагането на Европейския зелен пакт. КР започна проучване, за да се запознае със специфичната гледна точка на градовете и регионите по пътя към неутралност по отношение на климата. Констатациите от въпросника ще бъдат взети предвид в становището на Рафал Тжасковски. Въпросникът е част от проучване на КР „Насърчаване на капацитета на местните и регионалните власти за прилагане на Зеления пакт: инструментариум за Пакта за климата“ и е разделен на следните части:

Част 1: обсъждане на въздействието на продължаващата пандемия и свързаните с нея икономически последици върху политиките във връзка със Зеления пакт на местно и регионално равнище.

Част 2: идентифициране на способи и инструменти за по-добра подкрепа на МРВ при прилагането на Зеления пакт.

Част 3: самооценка на напредъка, постигнат от Вашия орган, в прехода към неутралност по отношение на климата.

Дневният ред и други документи от заседанието на комисия ENVE на 8 юни могат да бъдат изтеглени тук .

За повече информация относно Европейския пакт за климата натиснете тук .

За контакт с пресслужбата:

Давид Крус

тел. +32 (0)470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023