Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Градовете и регионите стартират Алианс за възстановяване на Украйна  

Алиансът ще се съсредоточи върху нуждите от възстановяване на украинските градове и региони като част от дългосрочната подкрепа на ЕС и международната общност за Украйна.

На 30 юни Европейският комитет на регионите и сдруженията, представляващи европейските градове и региони, стартираха Европейския алианс на градовете и регионите за възстановяване на Украйна, за да помогнат на местните и регионалните власти в Украйна да възстановят домовете, училищата, инфраструктурата и услугите, разрушени от Русия след нахлуването ѝ на 24 февруари. Алиансът, чието начало беше поставено едва седем дни след като държавите — членки на ЕС, се споразумяха да приемат Украйна като страна кандидатка, беше приветстван от украинския министър на общностите и развитието на териториите като потенциална „основа за европейската интеграция на нашата страна“.

Алиансът беше създаден в отговор на призива, отправен през април от президента на Украйна Володимир Зеленски, и с подкрепата на Шарл Мишел, председател на Европейския съвет, и Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия. Алиансът ще бъде част от „платформата за възстановяване на Украйна“, която понастоящем се създава от Комисията и от украинското правителство с цел координиране на подкрепата на ЕС. Плановете ще се оформят допълнително на 4—5 юли на Конференцията за възстановяване на Украйна в Лугано, Швейцария, когато министър-председателят на Украйна ще представи правителствената стратегия за възстановяване.

Председателят на Европейския комитет на регионите Вашко Алвъш Кордейру (Португалия/ПЕС), член на Регионалния парламент на Азорските острови, заяви: „Комитетът на регионите е солидарен и подкрепя нашите украински приятели. Днес, заедно със сдружения на градове и региони, поставяме началото на Европейския алианс на градовете и регионите за възстановяване на Украйна, за да отговорим на неотложността и да изградим бъдещето. Призоваваме всички градове и региони в ЕС да се присъединят и да демонстрират европейска солидарност с конкретни действия.“

По време на проявата, състояла се като част от пленарната сесия на КР и с участието на лидерите на европейските териториални сдружения, Олексей Чернишов, министър на общностите и развитието на териториите на Украйна, заяви, че по оценки щетите, понесени от Украйна, понастоящем възлизат на 195млрд. щ.д. (186 млрд. евро). Около 120 000 частни къщи са разрушени или повредени, а 20 000 жилищни блока са ударени, като една трета от тях са напълно разрушени. Той приветства алианса, като заяви, че „такива партньорства могат да се превърнат в основа за европейската интеграция на нашата страна“ и заяви „ще положим всички усилия, за да превърнем Украйна в европейска държава“.

Виталий Кличко, кмет на Киев, председател на Асоциацията на украинските градове и почетен член на КР, заяви, че Украйна „защитава правото си да изгради модерна европейска държава“, и добави, че „трябва да изградим европейска държава с европейски стандарти и затова благодаря на всички, които се опитват да помогнат на Украйна“.

На откриването присъства лично Олександър Маркушин, кмет на Ирпин, един от градовете, пострадали най-тежко през първите седмици на войната. Като показа видеоклип, илюстриращ естеството и мащаба на щетите — над 50 % от града са унищожени — той предложи Алиансът да използва Ирпин като пилотен проект за усилия за възстановяване. Португалският град Кашкаиш вече е поел ангажимент да помогне за възстановяването на детска градина.

Дарио Нардела, председател на Евроградове и кмет на Флоренция, заяви: „На градско равнище имаме дългогодишни отношения и мрежи, много от които бяха укрепени през последните месеци, тъй като приехме бежанци и изпратихме помощ. Готови сме да отговорим бързо на нуждите на хората и да планираме бъдещето. Като си сътрудничим с много общини и региони чрез този алианс, ще помогнем на украинския народ да се изправи на краката си.“

Мария дел Вайе Мигуелес Сантяго, заместник-председател на Конференцията на периферните морски региони в Европа (CPMR) и член на регионалното правителство на Мурсия, заяви: „Разрушенията и блокадата на пристанищата в Черно море и Азовското море са глобално бедствие. Европейските пристанища правят всичко възможно, но се затрудняват да помогнат украинското зърно да достигне до света. Снадигащата се продоволствена криза трябва да работим заедно, за да помогнем на крайбрежните региони на Украйна и техните големи пристанищни градове като Херсон, Мариупол, Миколаев и Одеса да се върнат на централното си място в световната икономика.“

Жан-Клод Маркур, председател на Конференцията на европейските регионални законодателни събрания (CALRE), заяви: „По пътя към присъединяването на Украйна към европейския проект украинските региони и градове ще могат да разчитат на пълната подкрепа на CALRE, която ще се стреми, в съответствие с учредителната си декларация, да работи за защитата на принципите и ценностите на регионалната демокрация в Европа.“

Магнус Бернтсон, председател на Асамблеята на европейските региони (AER), заяви: „Впечатляващото ръководство на регионите в Украйна, в лицето на войната, е вдъхновение за цяла Европа. Също така впечатляващо ще бъде тяхното възстановяване. AER подкрепя нашите регионални партньори и поддържа Украйна по пътя ѝ към по-светло бъдеще.“

Карл-Хайнц Ламберц, председател на Асоциацията на европейските гранични региони (AEBR), заяви: „Сътрудничеството между граничните региони през националните граници е от основно значение за изграждането на местно равнище в Европа. Като „лаборатории за интеграция“ в ЕС „граничните региони ще допринесат за ускоряване на развитието и включването на Украйна в Съюза.“

Съветът на европейските общини и региони (CEMR) също е член на алианса.

Европейските сдружения, заедно с КР, са основни членове на алианса от страна на ЕС, заедно с Конвента на кметовете. Основните украински членове са Асоциацията на украинските градове, Асоциацията на украинските областни и регионални съвети, Асоциацията на селските и селските съвети на Украйна и Всеукраинските сдружения на обединените териториални единици „громади“. Членовете учредители на Алианса се надяват, че към тях ще се присъединят национални сдружения на местните власти и отделни региони и градове, както и публични и частни институции.

Чешкото председателство на Съвета на Европейския съюз планира да проведе през октомври голяма конференция, посветена на нуждите от възстановяване на Украйна, преди стартирането на Платформата за възстановяване на Украйна, планирано за края на 2022 г. В изказването си на пленарната сесия на КР на 29юни Иван Бартош, заместник министър-председател по въпросите на цифровизацията и министър на регионалното развитие, заяви, че възстановяването на Украйна ще бъде сред приоритетите на чешкото председателство, като добави: „Стабилността на Украйна е от решаващо значение за бъдещето.

Официалното начало може да се види на „Европа по сателит“. За откъси и интервюта с кмета на Ирпин Маркушин, съветничката от Буча Ирина Ярмаленко, както и с отделни членове на КР, присъствали на откриването, моля, свържете се с audiovisualcor@cor.europa.eu.

Пресаташе: За повече информация свържете се с Андрю Гарднър, andrew.gardner@cor.europa.eu, +32473843 981.

Основна информация:

  • Алиансът призовава възстановяването на Украйна да се основава на принципите на: подкрепа за териториалната цялост и суверенитета на Украйна; подкрепа за европейската интеграция на Украйна; овластяване на местното самоуправление; стратегия за реконструкция, изградена върху интегрирано планиране на общинско и регионално равнище; принципите на Европейската харта за местно самоуправление; развитието и модернизацията на селските райони; подобряване на доброто управление; развитие на регионалната стопанска дейност и иновации. ЕС установи тройно предизвикателство за насърчаване на устойчивостта, възстановяването и реформите в областта на институциите, икономиката, обществото и екологичната и цифровата трансформация;
  • Повече информация за Европейския алианс на градовете и регионите за възстановяване на Украйна може да бъде намерена на уебсайта на КР заедно с информация за други аспекти на подкрепата на КР за Украйна. От началото на войната украинските кметове се изказват на всяка пленарна сесия на КР и на разширените и извънредни заседания на работната група на КР на 30 март и 23 май. На 27 юни КР проведе експертна консултация относно ролята на градовете и регионите на ЕС за възстановяването на Украйна;
  • Европейският комитет на регионите планира на 12—13 октомври да приеме набор от препоръки относно начините за подпомагане на възстановяването на Украйна. На 23 юни за главен докладчик беше определен Дарио Нардела (ПЕС/Италия), кмет на Флоренция и председател на Евроградове. Карл-Хайнц Ламберц (Белгия/ПЕС), председател на Асоциацията на европейските гранични региони, е член на КР и беше негов председател през 2017—2020 г. Кейс Лохън (Нидерландия/Renew Europe), председател на Конференцията на периферните морски региони в Европа, е бивш член на КР;
  • Регионите и градовете, представени в европейските сдружения и в Европейския комитет на регионите, предоставят хуманитарна помощ на украинските бежанци от самото начало на руското нашествие в Украйна. По оценки на Организацията на обединените нации 5,2 милиона украинци понастоящем са регистрирани като бежанци. На 29 юни Европейската комисия обяви, че за да се улесни и ускори изпращането на средства за регионите и градовете на ЕС, приемащи украински бежанци, ще се увеличи още повече гъвкавостта на създадения през март инструмент за подкрепа при извънредни ситуации „Действия за бежанците в Европа“ по линия на политиката на сближаване (CARE);
  • Информация за широката и разнообразна подкрепа, предоставяна от европейските териториални сдружения, може да бъде намерена тук на уебсайтовете на CALRE, CEMR, CPMR, Eurocities, AER и AEBR. Всички те си сътрудничат с местните и регионалните администрации в Украйна отпреди войната;
  • КР работи с украинските градове и региони от 2010 г. насам, а през 2015 г. създаде работна група за подкрепа на реформите за децентрализация в Украйна. Реформите допринасят до голяма степен за успеха на Украйна да устоява на руското нашествие;
  • С фотоизложба извън пленарната зала КР подчерта работата на 13 украински местни администрации по време на войната. За снимки, моля, свържете се: SupportUkraine@cor.europa.eu.
Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/UKRAINES-REGIONS-AND-CITIES-TAKE-FURTHER-STEPS-TOWARDS-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Ukraine's regions and cities take further steps towards EU
Ukraine's regions and cities take further steps towards EU
05.05.2023