Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Канцлерът Меркел и председателят на Комисията фон дер Лайен ще обсъдят с регионите и градовете програмата за възстановяване от коронавируса  

На 12 и 13 октомври канцлерът Меркел и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще обсъдят отговора на Европейския съюз на коронавирусната пандемия в Европейския комитет на регионите. Асамблеята на ЕС на регионалните и местните политици също ще проведе дебати с председателя и заместник-председателя на Европейската инвестиционна банка — Вернер Хойер и Лиляна Павлова . Ще се проведат разисквания и с четирима членове на Комисията — Франс Тимерманс, изпълнителен заместник-председател и комисар по въпросите на Европейския зелен пакт; Елиза Ферейра, комисар по въпросите на сближаването и реформите; Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката; и Николас Шмит, комисар, отговарящ за работните места и социалните права.

Пленарната сесия ще даде възможност на членовете на Европейския комитет на регионите (КР) да направят оценка на потенциалния принос на ЕС към усилията за възстановяване на местно и регионално равнище и да обсъдят пакета за възстановяване и дългосрочния бюджет на ЕС.

Разискванията ще бъдат въз основа на широкообхватна анкета на КР относно въздействието на пандемията върху здравето, икономиките и общностите на регионите и градовете на ЕС. Анкетата — първият годишен барометър за състоянието на регионите и градовете — се основава на обратна информация, събрана чрез управлявани от КР механизми, на проучване на финансите на поднационално равнище, проведено съвместно с ОИСР, и на проучвания на агенции на ЕС. Тя включва и първото проучване на общественото мнение след пандемията относно общественото доверие в местните, регионалните и националните органи на управление в целия ЕС, както и доверието в ЕС. Анкетираните от Kantar 26 000 души бяха запитани и дали според тях градовете и регионите имат достатъчно влияние върху решенията, взети на равнището на ЕС, и ако не — в кои сфери на живота биха желали местните и регионалните власти да имат по-голямо влияние.

Апостолос Цицикостас (Гърция/ЕНП), председател на Европейския комитет на регионите и управител на регион Централна Македония, заяви: „Първият годишен барометър за състоянието на регионите и градовете показа някои от областите, в които ЕС следва да съсредоточи подкрепата си за регионите, градовете и селата. Той извежда на преден план задълбочаващите се социално-икономически различия на регионално равнище в резултат на пандемията и огромния натиск върху финансите на местните и регионалните власти. Нашето специално възложено проучване на общественото мнение показва, че за гражданите най-добрият начин за доближаване на ЕС до неговите жители и за изграждане на доверие в европейските политици е по-доброто сътрудничество между всички равнища на управление — местно, регионално, национално и европейско.

Годишният барометър за състоянието на регионите (#EURegionalBarometer) съвпада с провеждането на Европейската седмица на регионите и градовете (#EURegionsWeek), която се организира съвместно от КР и Европейската комисия. На 12 октомври комисар Елиза Ферейра и председателят Цицикостас ще открият официално 18-ото издание на #EURegionsWeek. Комисар Ферейра ще участва и в граждански диалог на 13 октомври.

Тази година #EURegionsWeek ще се проведе в продължение на три седмици и ще бъде предимно онлайн . Тя продължава да бъде най-голямата проява, организирана от ЕС, с 800 партньори и над 9 000 регистрирани участници. Финансираните от ЕС проекти, които демонстрират особено високи постижения и нови подходи към регионалното развитие, ще бъдат отличени на церемонията по награждаване RegioStars на 14 октомври, като ще бъдат избрани петима победители от списък с 25 подбрани кандидати.

В рамките на трите дни (12—14 октомври) на пленарната сесия на КР членовете на КР също ще обсъдят и приемат препоръки относно 26 отделни точки от законодателството на ЕС, като всяка от тях има потенциал да допринесе за усилията на ЕС за възстановяване.

ОСНОВНИ ДЕБАТИ

 • 12 октомври, 11,00 ч. : дебат относно Годишния барометър за състоянието на регионите и градовете с Урсула фон дер Лайен , председател на Европейската комисия, и заместник-председателя Марош Шефчович .
 • 12 октомври, 14,30 ч .: дебат относно политиката на сближаване и официално откриване на 18-ото издание на #EURegionsWeek с Елиза Ферейра , комисар по въпросите на сближаването и реформите.
 • 13 октомври, 9,00 ч .: дебат относно Зеления пакт с Франс Тимерманс , изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия, комисар, отговарящ за Европейския зелен пакт.
 • 13 октомври, 14,30 ч. : дебат относно германското председателство с Ангела Меркел , канцлер на Федерална република Германия.
 • 14 октомври, 10,00 ч .: дебат относно финансови средства и възстановяване с Вернер Хойер , председател на Европейската инвестиционна банка, и Лиляна Павлова , заместник-председател на Европейската инвестиционна банка.
 • 14 октомври, 11,30 ч. : Европейски въпроси, свързани с местните и регионалните власти.
 • 14 октомври, 14,30 ч.: дебат относно устойчивостта и възстановяването с Паоло Джентилони , комисар по въпросите на икономиката.
 • 14 октомври, 15,30 ч.: дебат по социалните въпроси с Николас Шмит , комисар, отговарящ за работните места и социалните права.

СТАНОВИЩА ЗА ПРИЕМАНЕ

 • Пакет REACT-EU. Докладчик : Миечислав Струк (Полша/ЕНП) председател на Померания.
 • План за възстановяване на Европа от пандемията от COVID-19: механизъм за възстановяване и устойчивост и инструмент за техническа подкрепа . Докладчик: Кристоф Руйон (Франция/ПЕС), кмет на Кулен
 • Трансгранично здравно обслужване. Докладчик: Карстен Уно Петерсен (Дания/ПЕС), член на регионалния съвет на регион Южна Дания.
 • Механизъм на ЕС за извънредни ситуации в областта на общественото здраве. Докладчик: Бригита Сакредеус (Швеция/ЕНП), Регионален съвет на регион Даларна.
 • Програма „ЕС в подкрепа на здравето“. Докладчик: Натали Сарабезол (Франция/ПЕС), председател на Съвета на департамент Финистер.
 • Ролята на политиката на сближаване на ЕС по отношение на интелигентните и иновативни икономически промени в регионите на фона на кризата с коронавируса. Докладчик: Михил Райсберман (Нидерландия/Renew Europe), Изпълнителен съвет на провинция Флеволанд.
 • Укрепен механизъм за гражданска защита на Съюза. Докладчик: Алберто Чирио (Италия/ЕНП), председател на област Пиемонт.
 • Силна социална Европа за справедливи промени . Докладчик: Анне Карялайнен (Финландия/ПЕС), Градския съвет на Керава.
 • Равностойни условия на живот като общо предизвикателство пред всички равнища на управление в Европа . Докладчик: Бернд Ланге (Германия/ЕНП), Окръжен съвет на Гьорлиц.
 • Местните и регионалните власти в постоянния диалог с гражданите . Докладчик: Деклан Макдонъл (Ирландия/EA), Градски съвет на Голуей.
 • Нова промишлена стратегия за Европа Докладчик: Жанет Балиу (Нидерландия/ Renew Europe), Провинциален съвет на провинция Южна Холандия.
 • Стратегия за МСП. Докладчик: Един ван Хайум (Нидерландия/ЕНП), Изпълнителен съвет на провинция Оверейсел.
 • Доклад относно пречките пред единния пазар и плана за действие за прилагане на законодателството в областта на единния пазар. Докладчик: Тадеуш Трусколаски (Полша/EA), кмет на Бялисток.
 • Регионален сравнителен доклад за иновациите и тяхното въздействие върху регионалните политики, ориентирани към местните условия Докладчик: Микел Ирухо Амесага (Испания/EA), генерален директор, отговарящ за външната дейност в правителството на автономна област Навара .
 • Съюз на равенство: Стратегия за равенство между половете за 2020—2025 г. Докладчик: Консепсион Андреу Родригез (Испания/ПЕС), министър-председател на автономна област Ла Риоха.
 • Предизвикателства пред местната демокрация в Западните Балкани Докладчик : Никола Доброславич (Хърватия/ЕНП), жупан на Дубровнишко-Неретванската жупания.
 • Европейски пакт за климата . Докладчик: Рафал Тжасковски (Полша/ЕНП), кмет на Варшава.
 • Обновяване на Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове . Докладчик: Хуан Еспадас Сеха (Испания/ПЕС), кмет на Севиля.
 • Биологичното разнообразие на градовете и регионите след 2020 г. във връзка с 15-ата конференция на страните по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие и стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. Докладчик: Роби Бивер (Люксембург/ПЕС), Общински съвет на Бетембург.
 • Към устойчиво използване на природните ресурси в контекста на средиземноморските острови. Докладчик: Франсина Аременгол и Сосиас (Испания/ПЕС), министър-председател на Балеарските острови.
 • Нов план за действие относно кръговата икономика . Докладчик: Тисе Стелпстра (Нидерландия/ЕКР), Изпълнителен съвет на провинция Дренте.
 • Стратегия за изграждане на цифровото бъдеще на Европа и европейска стратегия за данните . Докладчик : Марк Вайнмайстер (Германия/ЕНП), държавен секретар по европейските въпроси, федерална провинция Хесен.
 • Изкуствен интелект — Европа в търсене на високи постижения и атмосфера на доверие . Докладчик: Гидо Ринк (Нидерландия/ПЕС), община Емен.
 • Европейска година на железопътния транспорт . Докладчик: Ярослав Пьотър Ставиарски (Полша/ECR), маршал на Люблинското воеводство.
 • Демографските промени: предложения за тяхното измерване и справяне с отрицателните им последици в регионите на ЕС . Докладчик: Янош Адам Карачони (Унгария/ЕНП), местна асамблея Тахитотфалу.

Практическа информация:

 • Място на провеждане : Европейска комисия — сграда Charlemagne.
 • Дата : понеделник, 12 октомври — сряда, 14 октомври 2020 г.
 • Основни материали : дневен ред и становища и изменения за пленарната сесия.
 • Пряко излъчване по интернет : на уебсайта на КР

За контакт :

PresseCdr@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023