Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Няма време за губене: спешно трябва да изпълним бюджета на ЕС и пакета за възстановяване от COVID-19  

Градовете и регионите в ЕС припомнят, че милиони европейци очакват ефективни мерки за възстановяване от COVID-19 на място, след като днес германското председателство на Съвета и Европейският парламент постигнаха политическо споразумение относно бюджета на ЕС и пакета за възстановяване.

Както беше обявено днес , германското председателство на Съвета и преговарящите от Европейския парламент постигнаха политическо споразумение относно дългосрочния бюджет на ЕС и пакета за възстановяване от COVID-19. Градовете и регионите приветстват споразумението, но подчертават необходимостта от неотложното му прилагане, за да се преодолее безпрецедентната криза, причинена от пандемията. Споразумението беше обявено на 10 ноември 2020 г., вторник, по време на онлайн заседанието на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE) на Европейския комитет на регионите.

В отговор на днешното политическо споразумение относно дългосрочния бюджет на ЕС и пакета за възстановяване между германското председателство на Съвета и преговарящите от Европейския парламент Хуан Еспадас (Испания/ПЕС) , кмет на Севиля и председател на комисия ENVE и работна група „Зелен пакт на местно равнище“ , заяви: „Днес е чудесен ден за Европа и европейската солидарност. Градовете и регионите се намират на първа линия в борбата с пандемията и сега са готови да започнат работа за гарантиране на възстановяване с акцент върху опазването на здравето на хората, превръщането на нашите градове и региони в устойчиви и приобщаващи и постигането на нашите амбиции в областта на климата. Ще продължим внимателно да следим гарантирането на многостепенен подход и превръщането в реалност на целите на Европейския зелен пакт.“

Заседанието на комисия ENVE започна с дебат във връзка със Зеления пакт на тема „Постигане на целите в областта на климата за 2030 г. и подкрепа на екологичния преход на местно и регионално равнище“ . По време на дебата направиха изказвания Ева Крахт , заместник-генерален директор по въпросите на европейската политика на Германското федерално министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност, представляваща председателството на Съвета на ЕС, и Мауро Петричоне, генерален директор на ГД „Действия по климата“ на Европейската комисия .

Двама представители на столиците на Вишеградската група се застъпиха за по-голяма роля на местните власти както в Зеления пакт, така и в стратегията за възстановяване от COVID-19. Кметът на Варшава, Рафал Тшасковски (Полша/ЕНП) , и заместник-кметът на Будапеща, Ката Тютьо (Унгария/ПЕС) , припомниха необходимостта от предоставяне на пряк достъп на градовете и регионите до средствата на ЕС и призоваха за преки партньорства с ЕС за по-добро планиране и изпълнение на проекти за възстановяване от COVID-19, които ускоряват пътя на ЕС към неутралност по отношение на климата. Кметът на Варшава, Рафал Тшасковски (Полша/ЕНП) , беше определен за представител на КР в Политическия съвет на Конвента на кметовете на ЕС .

На заседанието на комисия ENVE бяха обсъдени следните проектостановища:

Относно Зеления пакт членовете обсъдиха проектостановището относно „Въздействието на изменението на климата върху регионите: оценка на Европейския зелен пакт“ . Докладчикът Андрис Грифроа (Белгия/Европейски алианс) , член на Фламандския парламент, заяви: „За да се постигне преходът към неутралност по отношение на климата, Зеленият пакт трябва да подкрепя подход „от долу нагоре“. Настояваме задължителните консултации с местните и регионалните власти да обхванат всички области на Зеления пакт и поднационалните органи на управление да участват пълноценно в разработването и изпълнението на националните планове за възстановяване и устойчивост. Твърдо сме убедени, че на регионите и градовете следва да се предостави улеснен и пряк достъп до финансиране, и предлагаме европейски набор от регионални показатели за проследяване на напредъка в изпълнението на свързаните с климата действия на местно равнище.“

Относно адаптирането към изменението на климата докладчикът Марку Маркула (Финландия/ЕНП) представи основните точки от проектостановището „Възможности и полезни взаимодействия в областта на превантивното адаптиране към изменението на климата с цел насърчаване на устойчивост и качество на живота в регионите и общините — какви рамкови условия са необходими за това?“ Бившият председател на КР и председател на Градския съвет на Еспоо заяви: „Изменението на климата е извънредна ситуация в световен мащаб. Адаптирането към изменението на климата следва да се разглежда заедно със смекчаването на последиците от него. Местните и регионалните власти са поели ангажимент за постигане на неутрална по отношение на въглеродните емисии Европа до 2050 г. Призоваваме Европейската комисия да разработи нова стратегия на ЕС за адаптация с ясни цели и показатели в съответствие с принципите на активна субсидиарност и пропорционалност, устойчивост, най-новите знания, научни изследвания и иновации. Устойчивостта следва да бъде „новото нормално положение“ за всички равнища на управление, общности, предприятия и отделни хора.“

Членовете проведоха обмен на мнения относно становището „Тласък за неутралната по отношение на климата икономика: Стратегия на ЕС за интеграция на енергийната система“ . Докладчикът  Гунарс Анзиш (Латвия/Renew Europe) заяви: „Принципът за поставяне на енергийната ефективност на първо място е основният приоритет за бъдеще с ефективно използване на ресурсите в Европа. Нашата енергийна система следва да разчита на постоянно нарастващ дял на енергия от възобновяеми източници, да интегрира по гъвкав начин различните енергоносители и да бъде допълнително разпределена в цяла Европа. Различните енергоносители — електроенергия, газ и топлинна енергия — следва да могат да преминават безпроблемно между домакинствата, транспорта и промишлеността, което ще позволи по-дълбока декарбонизация и по този начин ще намали разходите за постигане на целта на ЕС за неутралност по отношение на климата до 2050 г.“

Членовете на комисия ENVE определиха следните докладчици:

Димитриос Карнавос (Гърция/ЕНП) , кмет на Калитея, беше определен за докладчик по „Осма програма за действие за околната среда“.

Венсан Шове (Франция/Renew Europe) , кмет на община Отюн, беше определен за докладчик по „ Засилване на амбициите на Европа в областта на климата за 2030 г. с оглед на COP 26“.

Адам Стружик (Полша/ЕНП) , маршал на Мазовското воеводство, беше определен за докладчик по „Стратегия за химикалите с цел постигане на устойчивост“.

Основна информация:

Прочетете тук изданието на ENVOY (6 ноември 2020 г.).

Съобщение за медиите (22 октомври 2020 г.) Предоставянето на средства директно на градовете и регионите продължава да бъде от ключово значение за прилагането на Зеления пакт на местно равнище.

Зеленият пакт на местно равнище (ЗПМР) е нова инициатива на Европейския комитет на регионите, която има за цел да постави градовете и регионите в центъра на Европейския зелен пакт и да гарантира, че както стратегията на ЕС за устойчив растеж, така и плановете за възстановяване от COVID-19 водят до пряко финансиране за градовете и регионите и осезаеми проекти за всяка територия. „Зеленият пакт на местно равнище“ стартира на 15 юни 2020 г. със създаването на специална работна група, съставена от 13 членове Тук можете да прочетете съобщението за медиите.

На 13 октомври 2020 г. по време на дебат на пленарната сесия с участието на Франс Тимерманс, изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за Европейския зелен пакт, Европейската комисия и Европейският комитет на регионите (КР) поеха ангажимент за нов етап на сътрудничество за ускоряване на изпълнението на Зеления пакт в регионите и градовете на Европа. Тук можете да прочетете съобщението за медиите.  

Градовете и регионите вече осъществяват прехода по места. Разгледайте 200 най-добри практики по Зеления пакт на нашата онлайн карта .

За контакт:

Давид Крус

+32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023