Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Свързаната с COVID-19 криза направи още по-належаща необходимостта от конференцията за бъдещето на Европа  

Конференцията трябва да доведе до конкретни политически промени, заявяват местните и регионалните лидери

Членовете на Европейския комитет на регионите обсъдиха в Комисията по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи (CIVEX) перспективите за Конференцията за бъдещото на Европа с Габриеле Бишоф , член на Европейския парламент и заместник-председател на Комисията по конституционни въпроси (AFCO) на Европейския парламент. За местните и регионалните лидери настоящата криза прави още по-неотложна необходимостта ЕС да започне работа за по-голяма степен на ефективност, демократичност и близост до гражданите. КР приветства публикуваната на 24 юни позиция на Съвета като важна стъпка за постигане на напредък, тъй като тя открива пътя за преговори относно управлението, съдържанието и структурата на конференцията. Комитетът обаче призовава настоятелно за започване на работа веднага след като пандемичната ситуация го позволи. Г-жа Бишоф заяви отново, че местните и регионалните лидери следва да играят важна роля в този процес.

Още през юли 2019 г. КР приветства предложението на председателя на Европейската комисия за създаване на двугодишна конференция за бъдещето на Европа, предназначена да даде нов тласък на изграждането на Европа и да укрепи европейската демокрация. Комитетът счете за основателно да участва активно в процеса по три причини: първо, тъй като той представлява гласа на европейските региони и градове; второ, защото териториалното измерение на гражданските консултации се укрепва чрез ангажираността на местно и регионално равнище; трето, тъй като регионите и градовете са с най-голям опит в консултациите с гражданите и могат да предоставят основано на факти съдържание на политиките за тематичните дебати.

През февруари 2020 г. КР постави началото на своя нов мандат с приемането на резолюция относно конференцията за бъдещето на Европа , в която бяха очертани основните принципи за активното участие на МРВ в процеса.

Стартирането на конференцията на 9 май 2020 г. беше забавено поради кризата с COVID-19. На 7 май КР прие Декларация относно „Местните и регионалните власти като участници в европейския отговор на кризата, свързана с COVID-19“ и призова за свикване на конференцията веднага след овладяването на здравната ситуация, както и за пряка ангажираност с гражданите и представителите на регионално и местно равнище по различни предложения за това как Европейският съюз да стане по-ефективен, обединен, демократичен и устойчив.

Марк Шпайх (Германия/ЕНП) , държавен секретар по федерални, европейски и международни въпроси на провинция Северен Рейн-Вестфалия и председател на комисия CIVEX на КР, заяви: „Конференцията за бъдещето на Европа е по-необходима от всякога, но също така е по-опасно от всякога да бъде проведено само едно изслушване. Налице е климат за сътрудничество и трябва да се възползваме от това. Провеждането единствено на обмен на мнения би подкопало този климат. Резултатите от конференцията трябва да окажат въздействие върху мерките и политиката.“

Габриеле Бишоф приветства позицията на Съвета от 24 юни, по-малко от седмица след приемането от Европейския парламент на резолюция, която призовава държавите членки за това, за да могат да започнат преговорите с Европейската комисия и Европейския парламент относно условията на конференцията. Тя също изтъкна и важната роля на местното и регионалното равнище: „С конференцията за бъдещето на Европа искаме да излезем от изолирания свят на Брюксел и да достигнем до гражданите и регионите по иновативен начин. Интересуваме се от тяхната визия за Европейския съюз за бъдещето, техните приоритети и областите на политиката, в които желаят повече или различни действия на европейско равнище. Европа е на кръстопът. Може да се завърне към „старото нормално положение“ или да използва възможността, за да предприеме цялостно възстановяване и възобновяване на чудесния европейски проект. Време е за нов решителен „момент на Шуман“.  

Освен това членовете на комисия CIVEX обсъдиха становището относно „Укрепване на местното управление и представителната демокрация чрез нови инструменти в областта на цифровите технологии“ . В него се изтъква по-специално ползата от цифровите инструменти за демокрацията на участието. Конференцията представлява възможност за изпитване на цифровите инструменти за участие за укрепване на представителната демокрация, спечелване на доверието на гражданите и интегриране на примери от регионално и общинско равнище, в които гражданите участват в процеси на консултация и механизмите им за обратна връзка.

Докладчикът на КР Райт Пихелгас (Естония/Renew Europe) , кмет на община Ярва, заяви: „Когато говорим за съвременната демокрация, трябва да се ограничим само до демокрацията на участието. Гражданската ангажираност трябва да бъде непрекъснат процес. Когато наблюдаваме как местните, регионалните и националните власти общуват със своите граждани, методите, които използват — вестници, начални страници и публични срещи — са същите като използваните преди 20 години. Всъщност те използват и различни платформи на социалните медии, но рядко прибягват до наличните нови и съвременни инструменти за участие. Местните, регионалните и националните органи на управление трябва да преобразят своите усилия в областта на комуникацията и ангажираността за по-голяма близост до гражданите. Хората използват ежедневно мобилни устройства. Можем да развием и да подобрим участието и демокрацията с помощта на съвременни технологични инструменти.“

Очаква се окончателните препоръки на това становище да бъдат приети на пленарната сесия на КР през октомври 2020 г.

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Присъединете се към мрежата #EUCouncillors
Присъединете се към мрежата #EUCouncillors
19.09.2023