Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
COVID-19 ускорява цифровата трансформация на местната демокрация  

Пандемията от COVID-19 и произтичащото от нея засилено използване на цифрови инструменти могат да се разглеждат като стимул за регионалните и местните власти да се подготвят за цифровата ера. В становището „Укрепване на местното управление и представителната демокрация чрез нови инструменти в областта на цифровите технологии“, представено от Райт Пихелгас (EE/Renew Europe), председател на Общинския съвет на Ярва, прието на пленарната сесия на КР на 10 декември, също се подчертава, че новите цифрови технологии и инструменти имат потенциала да подобрят качеството на процеса на вземане на решения и прозрачността, да насърчат комуникацията, активното гражданство и ангажираността в политическия живот и по този начин трайно да укрепят местната демокрация.

Едно от многото предизвикателства, пред които са изправени местните и регионалните власти, е преходът към нов цифров свят. Това изисква важни промени и местната демокрация следва да се адаптира към тях и да се възползва от възможностите, свързани с новите цифрови технологии и инструментите на ИКТ, като например използването само на електронни формуляри, които спестяват време на гражданите и публичните органи.

Според докладчика на КР Райт Пихелгас „Развиването на цифровите технологии разкрива възможности за създаване на нова среда за консултации и участие, предоставяне на висококачествена информация, анализ на реакцията на обществеността, достигане до отдалечени райони и до гражданите в най-необлагодетелствано положение, инкорпориране на уменията, знанията и експертния опит на гражданите и съвместно изготвяне на политики, които отговарят на техните нужди и очаквания“.

Въвеждането на електронни решения обаче може да изисква потребление на данни и ресурси и не бива да пренебрегва хората. Предлагането на обществени услуги за участие на гражданите следва да се основава на недискриминационен достъп до информация и знания. Цифровото разделение следва да бъде намалено чрез предоставяне на повече възможности на хората чрез образование и обучение, като се даде приоритет на обучението за възрастните хора и други уязвими или маргинализирани групи. За тази цел КР предлага мерки за за мотивиране и признаване на местните и регионалните власти, за да ги насърчи да прилагат принципите на отворено и приобщаващо управление.

Комитетът счита, че Конференцията за бъдещето на Европа би трябвало да послужи като възможност за тестване на цифрови инструменти за участие с цел укрепване на представителната демокрация, спечелване на доверието на гражданите и интегриране на примери от регионално и общинско равнище, в които гражданите участват в процеси на консултация и техните механизми за обратна връзка. За тази цел през октомври 2020 г. КР предложи създаването на цифров инструмент, наречен „ CitizEN — Мрежа за гражданско участие в ЕС“ за да се включат гражданите в изготвянето на политиките.

„Да подготвим Европа за цифровата ера; да започнем първо с нашите местни и регионални власти. Въз основа на нашите европейски ценности и силни страни можем да дадем нов тласък на нашата демокрация чрез тази цифрова трансформация. Използването на модерни ИКТ и форми на участие може да изисква време, но ако резултатът е едно по-сплотено общество или прозрачно местно управление, си струва да се инвестира в него “, заявява в заключение г-н Пихелгас .

За контакт:

Мари-Пиер Жуглен

Тел.: (+32) 0473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

CoR Flickr gallery

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023