Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
COVID-19: Комитетът на регионите на ЕС ще стартира платформа за обмен в подкрепа на регионалните и местните общности в цяла Европа  

Платформа за обмен ще помогне за споделянето на нуждите и решенията, ще засили взаимната подкрепа и ще изпълнява ролята на механизъм за обратна връзка, който дава възможност за практическа проверка на мерките на ЕС от гледна точка на местните и регионалните власти. КР ще предоставя на местните общности редовна и практическа информация относно действията на ЕС.

Европейският комитет на регионите (КР) определи план за действие за подкрепа и подпомагане на местните и регионалните власти в борбата срещу пандемията от коронавирус. Планът от пет точки включва създаването на платформа за обмен, която да помогне на местните и регионалните лидери да споделят своите потребности и решения и да засили взаимната подкрепа между местните общности в цяла Европа. Той ще даде също така възможност на членовете на КР да предоставят своите отзиви относно вече въведените мерки на ЕС, което ще позволи преглед на политиката по места. КР ще предоставя редовна и практическа информация за мерките на ЕС, със специален акцент върху възможностите за финансиране.

Планът за действие, който беше одобрен днес от Председателския съвет на КР, призовава институциите на ЕС да насърчават подкрепата на ЕС за местните лидери чрез механизъм на ЕС за спешни мерки в областта на здравеопазването, насочен, наред с другото, към координиране на дистрибуцията на основно медицинско оборудване в целия ЕС. За да отговорят на здравните, социалните и икономическите потребности на хората, местните и регионалните лидери трябва да защитят своите икономики. В плана за действие се отправя искане за финансова подкрепа за местните предприятия и хората, които са заплашени от безработица, и за подкрепа от страна на ЕС на специално разработени стратегии за регионално възстановяване, които понастоящем се изготвят от много региони на ЕС с цел стабилизиране на икономиката.

В коментар относно подкрепата за плана за действие председателят на Европейския комитет на регионите Апостолос Цицикостас заяви: Членовете на нашия комитета и всички регионални и местни лидери в ЕС полагат извънредни усилия в борбата срещу пандемията. В тези трудни времена трябва да сме единни и да действаме отговорно. Много председатели на регионални съвети и кметове поискаха от мен да създадем платформа за обмен, която ще даде възможност на членовете на КР и на всички местни и регионални лидери в ЕС да споделят своите нужди, мнения и идеи и да намират общи решения. Планът за действие ще даде възможност да се отговори по-добре на здравните нужди на местните общности и да се потърси решение за социалните и икономическите аспекти на пандемията и тяхното въздействие върху местните и регионалните власти.“

В рамките на своята институционална роля КР е посредникът между Европейския съюз и неговите местни и регионални власти. В условията на настоящата криза той е готов да съдейства, да информира, да се ангажира и да представлява регионите и градовете в цяла Европа. В оперативно отношение по-конкретно планът за действие на КР:

1) ще насърчава подкрепата на ЕС за местните и регионалните власти в сектора на здравеопазването чрез призива за здравен механизъм на ЕС за спешни ситуации;

2) ще създаде платформа за обмен, сътрудничество и улесняване на взаимната подкрепа между градовете и регионите в целия ЕС;

3) ще предоставя посредством механизма на КР конкретна обратна връзка, отразяваща гледната точка на местните и регионалните власти, относно начините за справяне със здравните, социалните и икономическите аспекти на пандемията и относно тяхното въздействие върху хората и техните местни общности;

4) ще предоставя редовна практическа информация на местните и регионалните власти относно мерките на ЕС за справяне с кризата;

5) ще улеснява практическите проверки по места на мерките на ЕС за борба с пандемията; ще събира данни от членовете с цел подобряване на политиките на ЕС въз основа на опита на местно и регионално равнище (преглед на състоянието на политиката).

Тези действия и мерки ще бъдат придружени от целенасочени комуникационни мерки за разясняване на действията на ЕС за подпомагане и подкрепа на местните общности в борбата им срещу пандемията от коронавирус.

*Председателският съвет на Европейския комитет на регионите:

Апостолос Цицикостас , председател на Европейския комитет на регионите и управител на регион Централна Македония, Гърция

Васко Илидио Алвес Кордейро , първи заместник-председател на Европейския комитет на регионите и министър-председател на регионалното правителство на автономен регион Азорски острови, Португалия

Олгиерд Геблевич, председател на групата на ЕНП в Европейския комитет на регионите и маршал на Западнопоморското воеводство, Полша

Кристоф Руйон, председател на групата на ПЕС в Европейския комитет на регионите и кмет на Кулен, Франция

Франсоа Декостер , председател на групата на Renew Europe в Европейския комитет на регионите и кмет на Сент Омер, Франция

Владилсав Ортил , председател на групата на ЕКР в Европейския комитет на регионите и маршал на Подкарпатското воеводство, Полша

Киаран МакКарти , председател на групата на ЕА в Европейския комитет на регионите и член на Градския съвет на Корк, Ирландия

Сату Хаапанен , съпредседател на групата на Зелените в Европейския комитет на регионите и член на Градския съвет на град Оулу, Финландия

За контакт:

Име

Тел.: 32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022