Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
COVID-19: Председателят на КР призовава за здравен механизъм на ЕС за спешни ситуации в подкрепа на регионите и градовете  
Изявление за медиите на председателя на Европейския комитет на регионите Апостолос Цицикостас

Всеки ден в цяла Европа хиляди местни и регионални лидери водят борбата за ограничаване на разпространението на вируса и за справяне с неговото въздействие по места. Като председател на Европейския комитет на регионите и като управител на регион Централна Македония, виждам професионализма, отдадеността и смелостта на всички, които са начело на битката срещу COVID-19. Ние мобилизираме нашите общности, за да защитим най-слабите граждани и да осигурим, доколкото е възможно, непрекъснатост на стопанската дейност.

Отдавам почит на всички местни и регионални власти на първа линия, и по-специално на онези, които заплащат висока лична цена. Европа може да разчита на нас. В борбата с пандемията Европа може да разчита на своите кметове, председатели на регионални съвети и членове на местни и регионални асамблеи. В същото време ние се нуждаем от ЕС, за да помогнем на нашите местни общности в момент, в който те се нуждаят най-много от Европа — бюджетът и капацитетът за интервенция на Европейския съюз трябва да бъдат спешно поставени в услуга на нашите граждани и предприятия.

Усилията, положени от Европейската комисия и от Съвета на ЕС, са в правилната посока. От решаващо значение е Пактът за стабилност и растеж и правилата за държавната помощ да бъдат гъвкави, тъй като така се опростява и ускорява използването на финансирането по линия на политиката на сближаване. Мобилизирането на Европейската инвестиционна банка и на важни инструменти като Европейския фонд за солидарност и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията могат да бъдат от полза за нашите местни общности. Но в светлината на прекия ми опит и информацията, която получавам от моите колеги и членове на КР, смятам, че ЕС трябва да отиде по-далеч, като създаде механизъм на ЕС за спешни мерки в областта на здравеопазването, насочен към оказване на по-добра подкрепа на хилядите регионални и местни лидери, които се борят да предоставят здравни услуги на местно равнище.

Здравният механизъм би позволил на градовете и регионите в Европа да наемат спешно допълнителен медицински персонал, да купуват повече медицински изделия, да подпомагат услугите, свързани с полагане на интензивни грижи, и да предоставят санитарни инструменти и материали на училищата и болниците. Той следва да рационализира използването и да улесни предоставянето на финансови ресурси от регионалните, националните и европейските бюджети за услуги в областта на общественото здравеопазване. Трябва да инвестираме повече, за да спасим животи днес и да повишим издръжливостта си за утрешния ден. Механизмът следва да бъде финансиран чрез съществуващите национални и регионални ресурси, наличните структурни и инвестиционни фондове на ЕС, преориентирани към спешните нужди, и нови ресурси, до 10   милиарда евро, от настоящите маржове на бюджета на ЕС.

Европейската комисия трябва да увеличи наличните ресурси по линията на политиката на сближаване на ЕС и да улесни достъпа до тях, да ускори усвояването на средствата от местните общности, които се борят да контролират пандемията. Средствата по политиката на сближаване отново се оказват жизненоважни за хората, изправени пред безпрецедентни предизвикателства по места. Сближаването остава най-мощният инвестиционен инструмент на ЕС, който дава възможност на ЕС, националните, регионалните и местните участници да работят заедно и да реагират по време на криза.

Пътят напред е несигурен, а общностите спешно се нуждаят от помощ днес, не само за да защитят живота си, но и да се възстановят след това. В цяла Европа трябва да можем да работим в партньорство и да споделим справедливо отговорността. Европейският съюз трябва да предложи подкрепа и солидарност на най - нуждаещите се: това е още по-важно днес по време на разрастващата се пандемична криза. Регионите и градовете ще останат на предна линия в борбата срещу вируса. В тези трудни времена нашият дълг като политически лидери е първо към нашите граждани. Трябва да обединим усилията на местно, регионално, национално и европейско равнище, за да ги защитим. Уверен съм, че демокрацията е по-силна от този вирус и че благодарение на нашите съвместни усилия, с течение на времето след кризата с COVID-19 ще излезем по - силни.

Говорител на председателя:

Микеле Черконе

тел. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NAT-NEW-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
05.10.2022