Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Бюлетин на комисия COTER на КР № 2: актуална информация във връзка с кризата с COVID-19  

Ефектът от Covid-19 и ответните мерки

Пандемията от COVID-19 драстично засегна нашия свят и начин на живот, причинявайки тежки загуби със значителни последици за всеки аспект от нашето ежедневие. Комисията по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС към Европейския комитет на регионите ще подготвя редовни бюлетини за политиките в рамките на своите правомощия, отразяващи последните научни изследвания, статии и дискусии относно социално-икономическото въздействие на пандемията в Европа и различните действия и ответни мерки, които се планират и прилагат на европейско, национално, регионално и местно равнище.​

Идеи и предложения на coter@cor.europa.eu.
Споделяне :