Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Местните и регионалните лидери са от решаващо значение за легитимирането на подхода „от долу нагоре“ на Конференцията за бъдещето на Европа  

Представители на Европейския парламент и академичните среди потвърждават, че КР би трябвало да играе важна роля в събирането на информация от гражданите на постоянна основа, тъй като местните и регионалните власти са най-близкото равнище на управление, ползващо се с най-голямо доверие

Членовете на комисията на КР по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи (CIVEX) проведоха дебат относно начините за укрепване на ролята на КР в системата за управление на ЕС, по-специално във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа, в който участие взеха членът на ЕП Доменек Руис Девеса (Испания/S&D) и Сара Майер, научен сътрудник в Дунавския университет в Кремс. Демократичните основи на Европейския съюз са сред основните въпроси, които ще бъдат разгледани на конференцията, а местните и регионалните власти ежедневно се грижат за запазването на демократичните основи на ЕС и прилагат в най-голяма степен демокрацията на участието. От дискусията стана ясно, че конференцията е възможност за демонстриране и популяризиране на ролята на КР като институционален представител на градовете и регионите в процеса на вземане на решения в ЕС в рамките на съществуващите Договори. В по-широк план биха могли да се обмислят промени в Договора за повече законодателни правомощия на КР с цел укрепване на демократичното измерение на ЕС.

В рамките на открити, приобщаващи и прозрачни дебати Конференцията за бъдещето на Европа ще обедини граждани, гражданското общество, национални, регионални и местни власти и европейски институции — дебати, чиято цел е да се даде нов тласък на европейския проект и да се укрепи европейската демокрация. Очаква се тя да започне на 9 май, Деня на Европа през 2021 г., със закъснение от една година заради пандемията от COVID-19.

Въпросите, повдигнати по време на дебата, бяха дали настоящата правна рамка на ЕС позволява на КР да изпълнява пълноценно ролята си на глас на градовете и регионите в ЕС и каква конкретна роля би могла да бъде предвидена в Конференцията за бъдещето на Европа за КР и местните и регионалните власти в процес, ръководен от трите институции на ЕС: Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на ЕС.

Марк Шпайх (Германия/ЕНП), държавен секретар по федерални, европейски и международни въпроси на Северен Рейн-Вестфалия и председател на Комисия CIVEX на КР заяви: „Ние, като политици на регионално и местно равнище трябва да формулираме конкретни идеи за Европейския съюз на бъдещето. Имаме нужда от ясна визия за бъдещето на Европа на регионите. Колкото по-ясна е тази визия, толкова по-ефективно можем да предприемем необходимите стъпки за нейното осъществяване и да използваме Конференцията за бъдещето на Европа като възможност в този процес. Постоянно призоваваме да се обръща по-голямо внимание на местните и регионалните власти в процеса на вземане на решения и европейското законодателство. Сега е от съществено значение да се изготвят ясни предложения, така че това искане да бъде изрично възприето в институционално и процедурно отношение.“

Членът на ЕП Доменек Руис Девеса (Испания/S&D) координатор на S&D в комисия AFCO на Европейския парламент представи пилотния проект на ЕП „Изграждане на Европа с местни органи“ и обясни какъв може да бъде приносът на членовете на КР: „За да доближим Европа до нейните граждани и в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа, би трябвало да укрепим европейското измерение в работата с местните и регионалните политици, като установим по-структурирано и постоянно участие заедно с организации на гражданското общество, социални партньори и граждани. За тази цел пилотният проект „BELE — Building Europe with Local Entities“ (Изграждане на Европа с местни органи) ще бъде реализиран, за да се увеличи пряката комуникация с гражданите относно политическите инициативи, осъществявани от Съюза, чрез периодични изявления до медиите и дебати, водени от местните власти. Ние носим отговорността, за да гарантираме с тези инициативи, че конференцията ще осъществи подход „от долу нагоре“ за постигане на съдържателен диалог“.

Сара Майер , научен сътрудник в Дунавския университет в Кремс, представи проекта REGIOPARL , който има за цел да проучи как регионалните и местните равнища могат да бъдат ключови участници за демократичното участие. Тя заяви: „Тъй като Съветът ясно се застъпва за предимно политически подход към Конференцията за бъдещето на Европа, КР би могъл да посвети усилията си на последващо и систематично включване на регионалната и местната гледна точка във всички дейности и резултати на конференцията, тема по тема. Що се отнася до прякото участие на гражданите, управлението на очакванията ще бъде от решаващо значение, тъй като участието без правомощия за вземане на решения или за определяне на дневния ред вероятно няма да допринесе за демократичната легитимност на изготвянето на политиките на ЕС.“

За контакт:

Мари-Пиер Жуглен

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Мобилен телефон: +32 473 52 41 15

Споделяне :