Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Брексит: Местните лидери обръщат поглед към макрорегиона на Северозападна Европа, за да подобрят сътрудничеството на местно равнище, ако Обединеното кралство напусне ЕС  
Представители от Обединеното кралство обсъдиха тази възможност с колеги от Европейския комитет на регионите на заседание на Комисията по политика на териториално сближаване в Клуж, Румъния

Макрорегионалните стратегии доказват, че са в състояние да осигурят растеж и по-голямо сближаването на съседните региони както от ЕС, така и от държави извън него, които са изправени пред общи предизвикателства. С приемането на проектостановище относно стратегията за региона на река Дунав членовете на Комисията по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС (COTER) на Европейския комитет на регионите (КР) поставиха началото на предварително обсъждане, чиято цел е гарантиране на тясно сътрудничество с местните власти от Обединеното кралство, включително чрез макрорегионална стратегия за Северно море, в случай че Обединеното кралство се оттегли от ЕС.

Членовете на Комисията по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС проведоха заседание на 26 март в Клуж-Напока , който е третият по големина град в Румъния. Местните лидери направиха оценка на въздействието на макрорегионалните стратегии в становище , изготвено под ръководството на Даинис Турлаис (Латвия/АЛДЕ), член на Градския съвет на Рига

Опитът, придобит в Дунавския басейн, показва, че макрорегионите могат да бъдат отличен инструмент за териториална координация „отдолу нагоре“ с участието на всички равнища на управление, без това да води до допълнителна бюрокрация.

„Макрорегионалните стратегии подобряват обществените услуги, управлението на природните ресурси, стратегиите за иновации и много други аспекти от живота на участващите местни общности“, заяви докладчикът, като добави, че „е необходима по-добра координация на равнище ЕС с по-добро интегриране на различните инструменти за финансиране и засилено сътрудничество между всички съответни дирекции на Европейската комисия“.

Що се отнася до подобряване на координацията на национално равнище, членовете на Комисията по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС посочиха мрежата от национални органи, които са отговорни за прилагането на Европейския фонд за регионално развитие в региона на Балтийско море, като пример за подражание в други секторни политики и географски райони.

По отношение на териториалното сътрудничество в Европа след излизането на Обединеното кралство от ЕС, в проектостановището се подчертава, че макрорегионалните стратегии биха могли да допринесат за бъдещите отношения между Обединеното кралство и ЕС, предлагайки важно средство за гарантиране на „устойчиво съвместно планиране, координация и сътрудничество между градовете и регионите на Обединеното кралство и Съюза“.

Този аспект беше подчертан по време на дебата от ръководителя на делегацията на Обединеното кралство в КР, Алберт Бор (Обединено кралство/ПЕС), член на Градския съвет на Бирмингам.

Той заяви: „Работим, за да сме сигурни, че бъдещите отношения между Обединеното кралство и ЕС могат да разчитат на силно териториално измерение и да се възползват от най-добрите налични инструменти с цел тясно сътрудничество на местно равнище. Създаването на икономически форум и макрорегионална стратегия за Северозападна Европа е сред най-значимите възможности, с които разполагаме“.

Бъдещите инициативи биха могли да се възползват от опита на настоящата програма за Северозападна Европа , която се финансира от Интерег, един от ключовите инструменти на ЕС за подпомагане на трансграничното сътрудничество, и включва Обединеното кралство, Ирландия, Белгия, Люксембург, Нидерландия и Швейцария.

Проектостановището ще бъде гласувано на пленарната сесия на КР на 25 юни.

За контакт:

Пиерлуиджи Бода , тел. +32 22822461, мобилен телефон: +32 473 851743, pierluigi.boda@cor.europa.eu

Андрю Гарднър , тел. +32 22822429, мобилен телефон: +32 473 843981, andrew.gardner@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023