Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Споразумението за бюджета на ЕС може да превърне кризата във възможност — време е да предоставим нови ресурси в услуга на нашите съграждани и предприятия в регионите, градовете и селата  

Изказване на Апостолос Цицикостас , председател на Европейския комитет на регионите и управител на регион Централна Македония, Гърция

„Поздравявам германското председателство на ЕС и институциите на ЕС за историческото споразумение. Споразумението отваря нова ера и може да спомогне за превръщането на кризата в нови възможности. Като основни бенефициери на средства от ЕС регионите и градовете се ангажират спешно да поставят тези ресурси в услуга на нашите съграждани и предприятия. Европейският съюз демонстрира солидарност и отговорност, основани на зачитането на принципите на правовата държава, както беше поискано от Европейския комитет на регионите. Всички равнища на управление — ЕС, национално, регионално и местно — са призовани да обединят усилията си, за да превърнат инвестицията от 1,8 трилиона евро в реалност. Възстановяването трябва да бъде справедливо и да се основава на социално, икономическо и териториално сближаване, като насърчава екологичната и цифровата промяна и стимулира иновациите. Именно това очакват нашите съграждани и това трябва да постигнем, за да превърнем предизвикателствата във възможности“.

Изказване на Изабел Будино , председателка на Комисията на КР по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС (COTER) и заместник-председателка на Регионалния съвет на Нова Аквитания, Франция

„Зачитането на върховенството на закона не подлежи на договаряне. Удовлетворена съм, че при компромиса, постигнат от Европейския съвет, разпоредбите относно принципите на правовата държава остават непроменени. Градовете и регионите ще се възползват от новата МФР, за да се възстановят от пандемията и да продължат социално справедливия и екологосъобразен преход.“

Основна информация:

На 10 декември 27-те държавни и правителствени ръководители на държавите от ЕС постигнаха споразумение относно многогодишната финансова рамка (МФР) за периода от 2021 г. до 2027 г. и защитата на бюджета на ЕС в случай на недостатъци, свързани с принципите на правовата държава. В очакване на зелената светлина от Европейския парламент споразумението ще предостави на Европейския съюз седемгодишен бюджет от 1 074,3 милиарда евро и ще даде възможност за използването на Next Generation EU — временен инструмент за възстановяване на стойност 750 милиарда евро: общо 1,8 трилиона евро. Това е най-големият пакет, финансиран някога от бюджета на ЕС.

Говорител на председателя:

Микеле Черконе

тел.: +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Пресаташе:

Матео Милиета

тел.: +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022