Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Градовете и регионите имат водеща роля в европейския дебат за цифрово и устойчиво бъдеще  

На заседанието на Комисията по икономическа политика представители на Комисията, Парламента и Съвета се срещнаха с членове на Европейския комитет на регионите (КР)

Членовете на Комисията по икономическа политика на КР се застъпват за по-строга регулаторна позиция спрямо големите интернет платформи в своето проектостановище относно Законодателния пакет за цифровите услуги. Пред представителите на Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета членовете на Комисията по икономическа политика изразиха и загриженост, че Европейската комисия не възприема достатъчно сериозно целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН и тяхното изпълнение до 2030 г. За да насърчат Комисията да поеме по-голям политически ангажимент по този въпрос, те приеха проектостановището относно „Изпълнение на целите за устойчиво развитие до 2030 г.“ .

Законодателството, включено в Законодателния пакет за цифровите услуги , предлага по-строго регулиране на големите интернет платформи, които коренно промениха структурите, правилата и баланса на силите при онлайн търговията и обществените дискусии. Целта му е да се възстанови лоялната конкуренция между компаниите в справедлива цифрова среда и да се противодейства на неограниченото разпространение на дезинформация чрез поемане на отговорност от страна на платформите. Тъй като много от секторите, в които онлайн платформите имат доминираща роля, като градския транспорт, жилищното настаняване и настаняването на туристи, са регулирани на местно и регионално равнище, становището е от особено значение за КР. Законодателният пакет в областта на цифровите услуги се състои от две законодателни инициативи: Законодателния акт за цифровите услуги и Законодателния акт за цифровите пазари.

Роди Краца (Гърция/ЕНП), управител на регион Йонийски острови и докладчик на КР по това досие, каза: „Законодателният акт за цифровите услуги и Законодателният акт за цифровите пазари са двата основни стълба на Европейската стратегия в областта на цифровите технологии. Освен това те ще представляват и интегрираната рамка, от която се нуждае Европейският съюз, за да създаде нови възможности за предоставяне на трансгранични цифрови услуги и услуги за електронна търговия на всички европейци. По време на подготовката на становището, от името на Европейския комитет на регионите, събрахме и обобщихме мнения и предложения от всички заинтересовани страни от сектора, без да правим компромиси по важни въпроси като защитата на ползвателите и потребителите“.

Андреас Шваб (Германия/ЕНП), член на Европейския парламент и докладчик по Законодателния акт за цифровите пазари, се присъедини към обсъжданията, заявявайки: „В продължение на много години няколко големи играчи в цифровия сектор налагаха своите бизнес модели на цифровите пазари, които се разглеждат като „новите обетовани земи“: по този начин те наложиха своите позиции на единния европейски пазар, без да допускат други участници, желаещи да се конкурират свободно. Време е европейският законодател да поеме нещата в свои ръце. В Европейския парламент настояваме това да се случи от 2014 г. насам и сега Комисията публикува двете си предложения за Законодателния акт за цифровите услуги и Законодателния акт за цифровите пазари. Трябва да гарантираме лоялна конкуренция, за да имаме процъфтяващ единен пазар, по-голям избор за потребителите и повече иновации, като по този начин ще постигнем „плурализъм“ и еднакви условия на конкуренция на единния пазар на ЕС“.

Членовете на Комисията по икономическа политика приеха и проектостановището „Изпълнение на целите за устойчиво развитие до 2030 г.“, което има за цел да насърчи Европейската комисия да укрепи позицията на ЦУР като водещи принципи за политиката на ЕС през следващото десетилетие. Членовете се застъпиха за ЦУР като израз на европейските основни ценности и европейската идентичност.

Рикардо Рио (Португалия/ЕНП), кмет на Брага и докладчик на КР по становището, каза: „Моите колеги, избраните представители в градовете и регионите, проявяват все по-голям интерес към включването на ЦУР в основата на своите дългосрочни стратегии и ежедневни политически решения. Свидетели сме на постепенната загуба на централното място на ЦУР в европейския диалог. Сега е моментът да се насърчи повторното им включване в основата на директивите и политиките на ЕС. Това становище е резултат от продължителната съвместна работа с различни заинтересовани страни и е доказателство за ангажимента на КР за изпълнението на Програмата до 2030 г.“.

Франсис Фицджералд (Ирландия/ЕНП), заместник-председател на групата на ЕНП в Европейския парламент и член на Комисията по икономически и парични въпроси на ЕП, взе участие в обсъжданията в Комисията по икономическа политика, заявявайки: Обнадеждаващо е да се види амбицията за постигането на целите за устойчиво развитие до 2030 г., която Европейският комитет на регионите засвидетелства в проектостановището си. Постигането на целите за устойчиво развитие трябва да бъде приоритет за всички държави – членки на ЕС, особено предвид факта, че продължаваме да се борим с кризата, предизвикана от COVID-19, и че работим за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. Чрез Инструмента на Европейския съюз за възстановяване и Механизма за възстановяване и устойчивост разполагаме с изключителна възможност за по-добро възстановяване чрез постигане на напредък и укрепване на целите за устойчиво развитие“.

Предвижда се двете становища да бъдат приети на пленарната сесия на КР, която ще се проведе от 30 юни до 2 юли.

В допълнение на това Комисията по икономическа политика на КР определи Мартин Панвил (Франция/ПЕС), член на Регионалния съвет на Нова Аквитания, за докладчик по становището по собствена инициатива относно „Защита на промишлените и занаятчийските географски указания в Европейския съюз“, и Тадеуш Трусколаски (Полша/ЕА), кмет на Бялисток, за докладчик по доклада за 2020 г. относно политиката в областта на конкуренцията.

За контакт:

Максимилиан фон Клензе

Tел.:+32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023