Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Териториален анализ на специфичните за всяка държава препоръки за 2019 г.  

​​​​​​​През 2019 г. 137 подпрепоръки — т.е. единични препоръки, включени в по широкообхватните препоръки, направени от Комисията — са пряко или косвено насочени към МРВ, или имат териториално въздействие. Броят на тези подпрепоръки е по-висок в сравнение с 2018 г., когато бяха 120.

​От всички специфични за всяка държава препоръки тези, които според нас са свързани с териториите, представляват 62 %. Тази и други констатации от териториалния анализ на КР за 2019 г. потвърждават, че за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки градовете и регионите в ЕС изпълняват ключова роля и трябва да бъдат включвани като партньори в изготвянето на националните програми за реформи.Споделяне: