Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Териториален анализ на специфичните за всяка държава препоръки за 2019 г.  

​​​​​​​През 2019 г. 137 подпрепоръки — т.е. единични препоръки, включени в по широкообхватните препоръки, направени от Комисията — са пряко или косвено насочени към МРВ, или имат териториално въздействие. Броят на тези подпрепоръки е по-висок в сравнение с 2018 г., когато бяха 120.

​От всички специфични за всяка държава препоръки тези, които според нас са свързани с териториите, представляват 62 %. Тази и други констатации от териториалния анализ на КР за 2019 г. потвърждават, че за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки градовете и регионите в ЕС изпълняват ключова роля и трябва да бъдат включвани като партньори в изготвянето на националните програми за реформи.Споделяне :
 
Свързана информация
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU_RECOVERY_PLAN_TERRITORIAL_COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/2019-CSRS.ASPX

The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
23.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/2019-CSRS.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/2019-CSRS.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/2019-CSRS.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022