Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Карл-Хайнц Ламберц беше избран за председател на Европейския комитет на регионите  

Членовете на Европейския комитет на регионите (КР) избраха днес Карл-Хайнц Ламберц (ПЕС) – сенатор, представляващ немскоезичната общност в Белгия – за свой председател през следващите две години и половина. Той заяви, че предвид множеството предизвикателства през последните години ЕС трябва да се вслушва в гражданите си и да „преосмисли нещата от гледна точка на най-ниското равнище“, като даде по-голяма възможност за участие на органите на местната и регионалната власт. Изброявайки приоритетите на своя председателски мандат, той посочи, че КР ще продължи да дава своя принос за преосмислянето на бъдещето на ЕС и ще работи в защита на политиката на сближаване. Новоизбраният председател пое ангажимента да работи за активизиране на отношенията на КР с всички градове и региони в Европа и за укрепване на връзките между институциите на ЕС.

В благодарствената си реч пред 350-те членове на Комитета по повод избирането си за председател Карл-Хайнц Ламберц говори за различните кризи, пред които е изправен ЕС. „Трябва да работим заедно, водейки се от нашите основополагащи принципи на солидарност, и да преследваме целта за социална справедливост и прогрес. Европа трябва спешно да изгради истински отношения на доверие с всички свои граждани, като укрепи политиките, които ги защитават, и преосмисли начина на функциониране на ЕС. Европа се основава на своите градове и региони. Тъй като са в челните редици, местните и регионалните власти трябва да имат по-голяма възможност за участие в решенията за бъдещето на Европа“, отбеляза той.

Говорейки конкретно за инвестициите на местно равнище, новоизбраният председател допълни: „Местните и регионалните власти трябва да разполагат с необходимия капацитет да инвестират и да осигуряват качествени обществени услуги за всички граждани и предприятия. Политиката на сближаване на ЕС играе решаваща роля за намаляването на неравенствата между регионите посредством социално, икономическо и териториално развитие. Тя създава работни места, обновява нашата инфраструктура и насърчава социалното приобщаване. Бъдещето на Европа трябва да включва силна, по-ефективна и видима политика на сближаване. Съюз без политика на сближаване не е Европа, в която искаме да живеем“.

Спирайки се на останалите приоритети на своя мандат, Карл-Хайнц Ламберц посочи, че ще продължи да укрепва връзките с останалите институции на ЕС, за да гарантира, че Брюксел се вслушва в гласа на членовете на КР, и ще работи за активизиране на отношенията с всички регионални сдружения и партньори.

Марку Маркула , който ще поеме поста първи заместник-председател на КР, се обърна към членовете с думите: „От заседателните зали в Брюксел, Братислава и Амстердам до улиците на Рим, Маастрихт и дори Маракеш, ние показахме, че обновяването на ЕС и възстановяването на доверието на гражданите започват от засиленото сътрудничество и партньорство между европейските региони и градове. Вие, членовете на КР, сте най-ценният актив на тази институция и затова бих искал да изкажа най-искрената си благодарност на всеки един от вас за новите хоризонти, които разкривате. Поздравявам Карл-Хайнц и съм горд от неговата решимост да продължи това, което започнахме заедно“.

Бележка към редакторите

Карл-Хайнц Ламберц застава начело на КР, след като в продължение на две години и половина изпълнява длъжността заместник-председател. Изборът му е в изпълнение на договореността между двете най-големи политически партии в Комитета – Партията на европейските социалисти (ПЕС) и Европейската народна партия (ЕНП) – да се гарантира равно представителство на най-високата ръководна длъжност през петгодишния мандат на КР.

Карл-Хайнц Ламберц е член на Европейския комитет на регионите (КР) от 2011 г. насам, като между 2011 г. и 2015 г. заема поста председател на групата на социалистите в КР. Член на парламента на немскоезичната общност в Белгия от 1981 г. насам, в периода между 1990 г. и 1999 г. той заема различни министерски постове, а впоследствие е избран за министър-председател (1999 г.–2014 г.). От 2014 г. до 2016 г. е председател на Парламента на немскоезичната общност, а след това – сенатор.

Допълнителна информация

Благодарствена реч на Ламберц по повод избирането му за председател

CV и уебстраница на председателя Ламберц

Фотогалерия във Flickr

За контакт
Натали Вандел | Тел. +32 2 282 24 99 | nahalie.vandelle@cor.europa.eu