News  
ExtentedCQWP
Изменение на климата — необходими са по-големи амбиции и ново управление за изпълнението на целите на Парижкото споразумение
Изменение на климата — необходими са по-големи амбиции и ново управление за изпълнението на целите на Парижкото споразумение
Press release06.07.2018 | Climate change;
Пет месеца преди преговорите по въпросите на климата в рамките на COP24 на ООН в Катовице, Полша, Европейският комитет на регионите (КР) проведе дебат на високо равнище относно действията в областта на климата. Местните и регионалните лидери на ЕС приеха становище относно „Управлението в областта на климата след 2020 г.“ , в което е изложена позицията на Комитета за начините за прилагане на практика на Парижкото споразумение — т.нар. парижки наръчник. Без официалното участие на местните и регионалните органи на управление ще се запазят разликите между ангажиментите по отношение на климата и постиженията, необходими за ограничаването на повишаването на температурата значително под 2°C. КР подкрепя предложението на докладчика Андрю Купър (Обединеното кралство/EA) за преодоляване на разликите по отношение на емисиите посредством определени на местно равнище приноси. 
Миграция, сближаване, климат: ‎ местни и регионални лидери обсъждат бъдещето на Европа
Миграция, сближаване, климат: ‎ местни и регионални лидери обсъждат бъдещето на Европа
Press release29.06.2018 | Cohesion policy reform;Migration and asylum;Climate change;
Местни и регионални лидери от ЕС ще се съберат в Брюксел на 4 и 5 юли, за да обсъдят въпросите, които са от най-голямо значение за регионите и градовете. На първия ден от пленарното заседание към членовете на Европейския комитет на регионите (КР) ще се присъединят лидери от национални сдружения на местните и регионалните власти, за да предложат начини за създаване на устойчива, приобщаваща и иновационна Европа. На следващия ден, и не дълго след като ЕС увеличи своите цели в областта на енергетиката и климата за 2030 г., Мигел Ариас Канете, комисарят на ЕС по въпросите на климата и енергетиката, специалният пратеник на Полша за изменението на климата и градските лидери от Бон (домакин на разговорите за климата на COP23) и Катовице (домакин на COP24) ще водят дискусии за това какво трябва да направи ЕС, за да изпълни ангажиментите, поети в Парижкото споразумение относно изменението на климата. Ще бъдат обявени носителите на наградата „Предприемчив европейски регион“ за 2019 г., като ще бъдат удостоени регионите с най-успешни предприемачески стратегии в Европа. Членовете на КР ще насочат вниманието си и към два от най-належащите местни и регионални въпроса — политиката на ЕС в областта на миграцията и регионалната политика — и ще обсъдят плановете на Австрия за предстоящото шестмесечно председателство на ЕС.