Новини  
ExtentedCQWP
Започна подаването на кандидатури за наградите на ЕС за биологично производство
Започна подаването на кандидатури за наградите на ЕС за биологично производство
Press release27.03.2023 | Agriculture;Food production;Rural development;
Започна подаването на кандидатури за наградите на ЕС за биологично производство за 2023 г. Наградите, организирани съвместно от Европейския комитет на регионите, Европейската комисия, Европейския икономически и социален комитет, COPA-COGECA и IFOAM Organics Europe, имат за цел да отличат различни участници по веригата за създаване на стойност в областта на биологичното производство, които са разработили иновативни, устойчиви и вдъхновяващи проекти, създаващи реална добавена стойност за биологичното производство и потребление. Съществуват осем награди в седем различни категории, като КР връчва три награди — най-добър регион в областта на биологичното производство, най-добър град в областта на биологичното производство и най-добра биообласт. Победителите ще бъдат обявени в Деня на биологичното производство на ЕС, 25 септември 2023 г.Изилда Гомес, председател на Комисията по природни ресурси (NAT) на КР, заяви: „Нарастващото потребителско търсене за по-качествена, по-устойчива, повече местна и здравословна храна, включително биологични продукти, може да създаде нови възможности за икономиката в селските райони. Биологичното земеделие се превърна във важен източник на заетост и доходи, който допринася за целите на дългосрочната визия за селските райони. Ето защо КР категорично подкрепя целта на ЕС, определена в стратегията „От фермата до трапезата“, до 2030 г. 25 % от земеделската земя да бъде обработвана по правилата на биологичното земеделие. Тази амбиция може да бъде постигната само чрез инструменти на политиката в подкрепа на развитието на сектора на биологичното производство, включително награди като тези, които отличават високи постижения във веригата на биологичните храни и стимулират както производството, така и потреблението на биологични продукти.В родния ми град Портимао твърдо подкрепяме целта на стратегията „От фермата до трапезата“ и работим с местните производители за постигането ѝ, като им помагаме да подобрят продажбите на своите продукти на градския пазар и предоставяме на местните жители достъп до по-качествени храни, като същевременно защитаваме нашите селски общности.“Кандидатурите могат да бъдат изпращани до 14 май чрез следния линк:БиообластиРегиониГрадовеЗа въпроси, свързани с приложенията, моля, свържете се с EuorganicawardsCoR@cor.europa.eu 
Източното партньорство сега трябва да бъде по-отворено, гъвкаво и съобразено с местните условия
Източното партньорство сега трябва да бъде по-отворено, гъвкаво и съобразено с местните условия
Press release16.03.2023 | Eastern Partnership;Ukraine;
Войната в Украйна би трябвало да подтикне Европейския съюз да адаптира начина, по който работи с държавите по източните си граници. В свое становище Европейският комитет на регионите призовава ЕС да възприеме по-гъвкав подход към всяка от шестте държави от Източното партньорство и да работи в по-тясно сътрудничество с местните и регионалните власти там.Становището относно бъдещето на Източното партньорство от местна и регионална гледна точка беше изготвено от Европейския комитет на регионите по собствена инициатива, като допълва по-широкия дебат в рамките на Европейския съюз, последвал опита на Русия да завземе цяла Украйна, по въпроса как ЕС да адаптира рамката на Източното партньорство в по-трудния контекст. Още преди пълномащабното нашествие на Русия в Украйна ЕС беше диференцирал сътрудничеството си с шестте държави в Източното партньорство (ИП) — Украйна, Беларус, Молдова, Армения, Азербайджан и Грузия, но през последните 12 месеца държавите от ИП избраха още по-различни посоки на развитие, а през юни 2022 г. държавите — членки на ЕС, предоставиха статут на кандидати за членство на Украйна и Молдова и потвърдиха готовността си да предоставят на Грузия подобен статут, при условие че бъдат извършени по-нататъшни реформи. Докладчикът Алин-Адриан Ника (Румъния/ЕНП), председател на Съвета на окръг Тимиш, заяви: „Най-мощният европейски политически отговор на руското нашествие в Украйна ще бъде подкрепата за свободни демократични държави и за жизнеспособни в културно и икономическо отношение градове и общества, ангажирани с европейските ценности. Източното партньорство продължава да бъде подходящата рамка. То има бъдеще. Разбира се, Източното партньорство трябва да се промени и да отговори на новите реалности. Подкрепяме по-голяма гъвкавост и диференциация, за да се отговори на различните приоритети на всеки партньор.“В становището на КР, прието на 15 март, се предлага също така ЕС да разгледа региона в по-общ план, като определи форми на потенциално сътрудничество — чрез Източното партньорство — със страните от Балканите и Централна Азия.В становището на КР се подкрепя програмата, определена за Източното партньорство след пандемията от COVID — възстановяване, устойчивост и реформи — но се посочва, че след руското нашествие трябва да се постави по-силен акцент върху устойчивостта на енергийните и транспортните системи и върху напредъка на прехода към екологична и цифрова икономика. Освен това в становището се посочва, че регионалните и местните власти следва да имат по-голямо влияние върху определянето на приоритетите на Източното партньорство в области, в които регионите и градовете обикновено имат значителни отговорности. Г-н Ника заяви: „Подкрепяме по-активното участие на местните и регионалните администрации при вземането на решения относно приоритетите в области като енергетиката, транспорта, свързаността, околната среда и климата. Това са области, в които участват местните и регионалните власти. Като им дадем думата, ще помогнем да се гарантира и поддържа всеобхватна демокрация.“Г-н Ника обърна специално внимание на приноса, който Източното партньорство би могло да даде за ускоряване на напредъка на градовете и регионите към постигането на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР). Той призова за създаването на платформа на Източното партньорство за ЦУР, която да включва местните и регионалните власти. В становището на КР се посочва, че това би спомогнало например за създаването на екологосъобразни енергийни системи, независими от руските енергийни ресурси. В ЦУР са определени 17 цели и 169 конкретни цели, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г., като около две трети от тях изискват действия от страна на местните и регионалните власти. За да се повиши капацитетът на местните и регионалните администрации, КР призовава за създаване на виртуална академия за местна и регионална публична администрация — идея, инициирана от КР. КР заявява, че следва да бъдат разширени двете програми на ЕС за обмен — програмата за техническа помощ и обмен на информация (TAIEX) за длъжностни лица и експерти и програмата „туининг“ за служители от публичните институции, така че да обхванат регионалните и местните власти в страните от Източното партньорство, и предлага създаването на инвестиционна платформа в рамките на Източното партньорство да улесни проектите за подобряване на публичната администрация. ЕС отпусна 17 милиарда евро за Източното партньорство чрез своя Икономически и инвестиционен план за региона. На 16 март, ден след приемането на становището на КР относно бъдещето на Източното партньорство, КР ще бъде домакин на среща на политиците от страните от Източното партньорство. Заседанието на Конференцията на регионалните и местните власти за Източното партньорство (CORLEAP) ще бъде председателствано съвместно от заместник-председателя на Градската асамблея на Тбилиси Зураб Абашидзе и от председателя на КР Вашку Алвъш Кордейру. На него ще се разгледат някои от новите инициативи за сътрудничество на местно и регионално равнище в Източното партньорство, както и ще се обсъди подкрепата за регионите и градовете в Украйна. КР учреди CORLEAP през 2011 г. в подкрепа на местното и регионалното измерение на Източното партньорство, което беше създадено през 2009 г.Пресаташе: Андрю Гарднърмобилен телефон: +32 (473)843 981andrew.gardner@cor.europa.eu 
Свързана информация
Международно сътрудничество