News  
ExtentedCQWP
Регионалните и местните лидери приканват държавите членки да приемат бързо бюджета и плана за възстановяване на ЕС с цел защита на гражданите и подобряване на устойчивостта на местните общности.
Регионалните и местните лидери приканват държавите членки да приемат бързо бюджета и плана за възстановяване на ЕС с цел защита на гражданите и подобряване на устойчивостта на местните общности.
Press release02.07.2020 | Cohesion policy reform;EU annual budget;Multi-annual financial framework (MFF);Urban policy;Territorial cohesion;Cross-border and territorial cooperation;European Structural and Investment Funds;Financial instruments for cohesion;
Две седмици преди решаващата европейска среща на високо равнище Европейският комитет на регионите — асамблеята на ЕС на регионалните и местните власти — призовава държавите членки да постигнат своевременно и справедливо споразумение по многогодишната финансова рамка (МФР) и плана на ЕС Next Generation EU. В резолюция и в дебат с комисаря на ЕС по въпросите на бюджета и администрацията Йоханес Хан, регионите и градовете поискаха сближаването да се превърне в ориентир за всички политики на ЕС и изпълнението на програмите на ЕС да се основава на споделени отговорности и партньорство. 
Бюджетът на ЕС и плановете за възстановяване във фокуса на пленарната сесия на Европейския комитет на регионите
Бюджетът на ЕС и плановете за възстановяване във фокуса на пленарната сесия на Европейския комитет на регионите
Press release26.06.2020 | Citizenship;EU communication policy;Judicial cooperation;Future of Europe;EU Treaties;EU annual budget;Multi-annual financial framework (MFF);Internal market;Biodiversity;Climate change policy;Environment policy;Water policy;Waste policy;Demographic change;Social economy;Employment;
На 2 юли Йоханес Хан, член на Европейската комисия, отговарящ за бюджета на ЕС, ще обсъди плана за възстановяване на Европейския съюз и новия дългосрочен бюджет с местните и регионалните лидери по време на пленарна сесия на Европейския комитет на регионите, която ще мине под знака на икономическите и здравните проблеми, породени от пандемията. Трима други членове на Европейската комисия ще обсъждат също политическите и стратегическите отговори на ЕС на кризата, заместник-председателят Дубравка Шуица ще разгледа проблемите, свързани с демокрацията и демографията, комисар Тиери Бретон ще отговаря на въпроси за вътрешния пазар, а комисар Янез Ленарчич ще направи преглед на някои от действията на ЕС за управление на кризи. 
Свързаната с COVID-19 криза направи още по-належаща необходимостта от конференцията за бъдещето на Европа
Свързаната с COVID-19 криза направи още по-належаща необходимостта от конференцията за бъдещето на Европа
25.06.2020 | Citizenship;EU communication policy;EU Treaties;Fundamental rights and rule of law;Future of Europe;Judicial cooperation;Multi-level governance and devolution;Public administration;REFIT and better law-making;Resolutions E.C. Workprogram;Subsidiarity and proportionality;Internal market;Long-term strategy for investment, growth and jobs (renewed Europe 2020);Industrial policy;Financial markets;Urban policy;Cohesion policy reform;European Structural and Investment Funds;Multi-annual financial framework (MFF);
Членовете на Европейския комитет на регионите обсъдиха в Комисията по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи (CIVEX) перспективите за Конференцията за бъдещото на Европа с Габриеле Бишоф , член на Европейския парламент и заместник-председател на Комисията по конституционни въпроси (AFCO) на Европейския парламент. За местните и регионалните лидери настоящата криза прави още по-неотложна необходимостта ЕС да започне работа за по-голяма степен на ефективност, демократичност и близост до гражданите. КР приветства публикуваната на 24 юни позиция на Съвета като важна стъпка за постигане на напредък, тъй като тя открива пътя за преговори относно управлението, съдържанието и структурата на конференцията. Комитетът обаче призовава настоятелно за започване на работа веднага след като пандемичната ситуация го позволи. Г-жа Бишоф заяви отново, че местните и регионалните лидери следва да играят важна роля в този процес. 
Първо провеждане на „BORDERS FORUM“ и 10-о заседание на платформата за ЕГТС
Първо провеждане на „BORDERS FORUM“ и 10-о заседание на платформата за ЕГТС
Press release23.06.2020 | Cross-border and territorial cooperation;Territorial cohesion;European Structural and Investment Funds;EU Treaties;Future of Europe;EU communication policy;Fundamental rights and rule of law;Multi-level governance and devolution;Public administration;
На 9 и 10 ноември в Париж Mission Opérationnelle Transfrontalière (Трансгранична оперативна мисия) организира първото издание на BORDERS FORUM (Форум за границите) и 10-ото годишно заседание на Платформата за ЕГТС в сътрудничество с Европейския комитет на регионите и Европейската комисия. В проявата ще участват високопоставени представители на местното, регионалното, националното и европейското равнище, включително комисар Елиза Ферейра, председателя на КР, Апостолос Цицикостас, и министри от Франция, Германия, Италия, Унгария, Люксембург и Полша. Проявата се организира под високия патронаж на президента на Франция, г-н Еманюел Макрон. 
Европейският зелен пакт е пътят към икономическото и социалното ни възстановяване
Европейският зелен пакт е пътят към икономическото и социалното ни възстановяване
Press release09.06.2020 | Air Quality;Biodiversity;Circular economy;Climate change policy;Covenant of Mayors;Disaster prevention;Energy efficiency, market and technology;Energy Union and infrastructure;Environment policy;Renewable energy strategy;Sustainable development;Sustainable mobility;Waste policy;Water policy;
Основен приоритет за Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE) на Европейския комитет на регионите (КР) е да се гарантира, че Зеленият пакт е в основата на стратегията за възстановяване след COVID-19. По време на днешната видеоконферентна връзка комисар Синкевичус взе участие в дебат с членовете на комисия ENVE относно необходимостта от екологосъобразно възстановяване. Дебатът беше председателстван от кмета на Севиля и председател на комисия ENVE Хуан Еспадас. На 15 юни КР стартира дейността на работна група „Зелен пакт“, която да гарантира, че възстановяването на ЕС се извършва по места и е съобразено с нуждите на всяка една територия. 
Бюлетин № 4 на комисия SEDEC на КР: актуална информация във връзка с кризата, предизвикана от COVID-19
Бюлетин № 4 на комисия SEDEC на КР: актуална информация във връзка с кризата, предизвикана от COVID-19
05.06.2020 | Culture;Education;Social economy;Sport;Research and innovation;Youth policy;Equal opportunities;Labour mobility;Smart specialisation;Public health;
Пандемията от COVID-19 засегна драстично нашия свят и нашия начин на живот, отне хиляди животи и доведе до безпрецедентни последици във всеки един аспект от нашето ежедневие. Комисията по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC) на Европейския комитет на регионите подготвя редовни бюлетини за областите на политика, които са в рамките на нейните правомощия, като отразява последните научни изследвания, статии и дискусии за социално-икономическото въздействие на пандемията в Европа и различните действия и ответни мерки, които се планират и прилагат на европейско, национално, регионално и местно равнище.  
Нуждаем се от промяна на парадигмата в управлението на водите
Нуждаем се от промяна на парадигмата в управлението на водите
03.06.2020 | Air Quality;Biodiversity;Circular economy;Climate change policy;Covenant of Mayors;Disaster prevention;Energy efficiency, market and technology;Energy Union and infrastructure;Environment policy;Renewable energy strategy;Water policy;Waste policy;
В това интервю Пьотр Калбецки (Полша/ЕНП), маршал на Куявско-Поморското воеводство, отговаря на пет въпроса, свързани с управлението на водите в контекста на COVID-19 и неограниченото глобално затопляне. Докладчикът по становището на КР относно Рамковата директива за водите и Директивата за наводненията призовава за промяна на парадигмата, която да постави кръговостта и устойчивостта в центъра на нашия начин на използване на природните ресурси, и по-специално на водата. Проектостановището ще бъде гласувано на следващото заседание на комисия ENVE на 8 юни . Предвижда се становището да бъде прието на пленарната сесия на 1 и 2 юли заедно с дебат на високо равнище относно Европейския зелен пакт. 
Сближаването и партньорството трябва да бъдат движещата сила на възстановяването на Европа
Сближаването и партньорството трябва да бъдат движещата сила на възстановяването на Европа
Press release29.05.2020 | Cohesion policy reform;Cross-border and territorial cooperation;EU annual budget;European Structural and Investment Funds;Financial instruments for cohesion;Multi-annual financial framework (MFF);Territorial cohesion;Urban policy;Economic and Monetary Union (EMU);
Алиансът за сближаване ( #Cohesion Alliance ) — европейски алианс с 12 000 поддръжници, отправящи призив за по-силна политика на сближаване след 2020 г. — приветства преразгледания бюджет на Европейската комисия за периода 2021—2027 г. и предложенията на плана за възстановяване, които включват разширяването на настоящите програми за сближаване при по-голяма гъвкавост и с допълнително финансиране. Алиансът обаче настойчиво приканва Европейската комисия и държавите членки да гарантират участието на градовете, общините и регионите и да поддържат силен акцент върху сближаването във всички мерки за възстановяване, насочени към възстановяването на икономиката, насърчаването на устойчивостта и укрепването на териториалната и социалната структура на Съюза, включително в рамките на процеса на европейския семестър. 
Председателят Цицикостас: бюджетът на ЕС и планът за възстановяване ще защитят регионите, градовете и селата и ще им дадат повече възможности, както беше поискано от Европейския комитет на регионите.
Председателят Цицикостас: бюджетът на ЕС и планът за възстановяване ще защитят регионите, градовете и селата и ще им дадат повече възможности, както беше поискано от Европейския комитет на регионите.
Press release27.05.2020 | EU annual budget;Urban policy;Multi-annual financial framework (MFF);European Structural and Investment Funds;Cohesion policy reform;Cross-border and territorial cooperation;Territorial cohesion;Financial instruments for cohesion;Economic and Monetary Union (EMU);European Fund for Strategic Investment (EFSI);Financial markets;Industrial policy;Investment and EFSI;Long-term strategy for investment, growth and jobs (renewed Europe 2020);
По повод многогодишната финансова рамка на ЕС и плана за възстановяване на Европейската комисия председателят на Европейския комитет на регионите Апостолос Цицикостас заяви: „Новият бюджет на ЕС на стойност 1 100 млрд. евро и Планът за възстановяване на стойност 750 млрд. евро акцентират върху безопасността, възстановяването и устойчивостта на регионите, градовете и селата в цяла Европа и включват основните елементи, изисквани от Европейския комитет на регионите. Освен това дават ясен отговор на популистите и евроскептиците, като доказва добавената стойност на Европейския съюз по време на тези трудни времена. Призовавам държавите членки на ЕС и Европейския парламент да направят оценка и бързо да приемат предложенията, представени днес от председателката Урсула фон дер Лайен“. 
Свързана информация