Marieke SCHOUTEN

член на Общинския съвет на Нювегейн

 Marieke SCHOUTEN

Политическа група

The Greens

Комисии

  • COTER (Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • нидерландски

Представлявана държава

Нидерландия

Представляван регион

Utrecht

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт