Ján FERENČÁK

кмет на Кежмарок

 Ján FERENČÁK

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Комисии

  • ECON (Комисия по икономическа политика)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • немски
  • английски
  • полски
  • словашки

Представлявана държава

Словакия

Член на Европейския комитет на регионите от

17.02.2017

 
Съдържание

Органи

Членство

  • МГ „Карпати“
  • МГ „Трансгранично сътрудничество“
  • Словашка делегация