Jens Bo IVE

Кмет на Рудерсдал

 Jens Bo IVE

Политическа група

Renew Europe

Комисии

  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)
  • SEDEC (Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура)

Езици

  • датски

Представлявана държава

Дания

Член на Европейския комитет на регионите от

08.07.2014

За контакт

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Датска делегация