Dan JIRÁNEK

член на Градския съвет на Кладно

 Dan  JIRÁNEK

Политическа група

ЕКР (Група на Европейските консерватори и реформисти)

Комисии

  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)
  • SEDEC (Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура)

Езици

  • чешки
  • английски
  • словашки

Представлявана държава

Чешка република

Член на Европейския комитет на регионите от

10.02.2012

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Чешка делегация