István BÓKA

Член на местна асамблея: общински съвет на Балатонфюред

 István BÓKA

Политическа група

ЕКР (Група на Европейските консерватори и реформисти)

Комисии

  • COTER (Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • унгарски
  • немски

Представлявана държава

Унгария

Представляван регион

Kozep-Dunantul

Член на Европейския комитет на регионите от

14.03.2011

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Среща на високо равнище на КР
  • Унгарска делегация