Gusty GRAAS

заместник-кмет на община Бетембург

 Gusty GRAAS

Политическа група

Renew Europe

Комисии

  • COTER (Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • френски
  • немски
  • английски

Представлявана държава

Люксембург

Член на Европейския комитет на регионите от

01.02.2020

За контакт