Roby BIWER

член на Общинския съвет на община Бетембург

 Roby BIWER

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Комисии

 • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)
 • NAT (Комисия по природни ресурси)

Езици

 • френски
 • немски
 • английски

Представлявана държава

Люксембург

Представляван регион

Luxembourg

Член на Европейския комитет на регионите от

31.03.2014

За контакт

 
Съдържание

Органи

Председател

 • Одиторски комитет
 • Люксембургска делегация

Заместник-председател

 • Бюро на КР

Докладчик

 • Седми мандат – Комисия ENVE
 • Седми мандат – Комисия NAT

Членство

 • Среща на високо равнище на КР
 • Посланици на Конвента на кметовете
 • МГ „Трансгранично сътрудничество“
 • Работна група „Зелен пакт“
 • Група за политически мониторинг