Franz SCHAUSBERGER

Представител на местен орган, който носи политическа отговорност пред изборен орган: Ландтага на Залцбург

 Franz SCHAUSBERGER

Политическа група

ЕНП (Европейска народна партия)

Комисии

  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • немски
  • английски

Представлявана държава

Австрия

Член на Европейския комитет на регионите от

25.06.1996

За контакт

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Австрийска делегация
  • Ден на разширяването
  • МГ „Бъдещето на автомобилната промишленост“