Anders KNAPE

Член на местна асамблея: община Карлстад

 Anders KNAPE

Политическа група

ЕНП (Европейска народна партия)

Комисии

  • COTER (Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС)
  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)

Езици

  • немски
  • шведски

Представлявана държава

Швеция

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.1998

За контакт

 
Съдържание

Органи

Председател

  • Одиторски комитет
  • Шведска делегация

Заместник-председател

  • Бюро на КР

Членство

  • Посланици на Конвента на кметовете
  • Група за политически мониторинг

Становища

Приети становища