Meritxell SERRET I ALEU

Министър за външната дейност и Европейския съюз в правителството на автономна област Каталония

 Meritxell SERRET I ALEU

Политическа група

EA (Група на Европейския алианс)

Комисии

  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • SEDEC (Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура)

Езици

  • испански
  • английски
  • френски

Представлявана държава

Испания

Член на Европейския комитет на регионите от

30.01.2023

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Пленарна сесия на ARLEM
  • Комисия на ARLEM за устойчиво териториално развитие
  • МГ „Бъдещето на автомобилната промишленост“
  • Испанска делегация