Jan GROLICH

Член на Регионалното събрание на Южноморавския регион

No photo available

Политическа група

ЕНП (Европейска народна партия)

Езици

  • чешки

Представлявана държава

Чешка република

Заместник на член на Европейския комитет на регионите от

21.06.2022

За контакт