Isabelle de WAZIERS

Заместник-председател на Департаменталния съвет на Сом

 Isabelle de WAZIERS

Политическа група

Not Affiliated

Езици

  • френски

Представлявана държава

Франция

Заместник на член на Европейския комитет на регионите от

24.02.2022

За контакт

 
Съдържание