Nicola CAPUTO

член на Изпълнителния съвет на област Кампания

 Nicola CAPUTO

Политическа група

Renew Europe

Езици

  • италиански
  • английски

Представлявана държава

Италия

Заместник на член на Европейския комитет на регионите от

06.10.2021

За контакт

Социални медии

 
Съдържание