Corneliu ŞTEFAN

Председател на Окръжния съвет на Дъмбовица

 Corneliu ŞTEFAN

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Комисии

  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • румънски

Представлявана държава

Румъния

Представляван регион

Sud-Muntenia

Член на Европейския комитет на регионите от

03.05.2021

За контакт

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Румънска делегация