Varje TIPP

Представител на местен орган, който носи политическа отговорност пред изборен орган: Градски съвет на Перну

 Varje TIPP

Политическа група

Renew Europe

Езици

  • естонски
  • английски

Представлявана държава

Естония

Заместник на член на Европейския комитет на регионите от

25.01.2021

За контакт

Социални медии

 
Съдържание