Dan BOYLE

Член на местен орган на изпълнителната власт: Съвет на град Корк

 Dan BOYLE

Политическа група

The Greens

Езици

  • ирландски

Представлявана държава

Ирландия

Заместник на член на Европейския комитет на регионите от

04.01.2021

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Работна група по въпросите на субсидиарността (BRASS-G)

Становища

Становища в процес на обсъждане