Nedzhmi ALI

Член на местен орган на изпълнителната власт на изборна длъжност: община Джебел

 Nedzhmi ALI

Политическа група

Renew Europe

Комисии

  • COTER (Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС)
  • ECON (Комисия по икономическа политика)

Езици

  • български
  • английски

Представлявана държава

България

Представляван регион

Yuzhen tsentralen

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Българска делегация
  • Ден на разширяването
  • РГ „Труция“