Steven COENEGRACHTS

член на регионална асамблея: Фламандски парламент

 Steven COENEGRACHTS

Политическа група

Renew Europe

Езици

  • нидерландски

Представлявана държава

Белгия

Представляван регион

Vlaams Gewest

Заместник на член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

 
Съдържание