Piero Mauro ZANIN

председател и член на Областния съвет на област Фриули-Венеция Джулия

 Piero Mauro ZANIN

Политическа група

ЕНП (Европейска народна партия)

Представлявана държава

Италия

Заместник на член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт