Mirja VEHKAPERÄ

член на местна асамблея: Градски съвет на Оулу

 Mirja VEHKAPERÄ

Политическа група

Renew Europe

Комисии

  • COTER (Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС)
  • NAT (Комисия по природни ресурси)

Езици

  • фински

Представлявана държава

Финландия

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Докладчик

  • Седми мандат – Комисия COTER

Членство

  • МГ „Региони на Балтийско море“
  • Делегация на КР за Конференцията за бъдещето на Европа
  • Финландска делегация
  • Работна група „Зелен пакт“