Cindi TUNCEL

Член на регионална асамблея: парламент на федерална провинция Бремен

No photo available

Политическа група

Not Affiliated

Езици

  • немски

Представлявана държава

Германия

Представляван регион

Bremen

Заместник на член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

 
Съдържание