Niina RATILAINEN

Член на местна асамблея: Градски съвет на Турку

 Niina RATILAINEN

Политическа група

The Greens

Комисии

 • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
 • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

 • италиански
 • френски
 • английски
 • фински
 • шведски

Представлявана държава

Финландия

Представляван регион

Lansi-Suomi

Член на Европейския комитет на регионите от

14.12.2021

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Членство

 • Пленарна сесия на ARLEM
 • Комисия на ARLEM за устойчиво териториално развитие
 • Координатори на CIVEX
 • Председателски съвет
 • Конференция на регионалните и местните власти за Източното партньорство (CORLEAP)
 • Ден на разширяването
 • Финландска делегация
 • СКК „Северна Македония“
 • РГ „Украйна“