Una POWER

член на Съвета на графство Дун Лера/Ратдаун

 Una POWER

Политическа група

The Greens

Комисии

  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)
  • NAT (Комисия по природни ресурси)

Езици

  • немски
  • английски

Представлявана държава

Ирландия

Член на Европейския комитет на регионите от

04.01.2021

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Председател

  • Зелени

Членство

  • Председателски съвет
  • контактна група „Обединено кралство“
  • Ден на разширяването
  • Ирландска делегация