Dovydas KAMINSKAS

Член на местна асамблея: Съвет на районна община Таураге

 Dovydas KAMINSKAS

Политическа група

Renew Europe

Комисии

  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • датски
  • английски
  • литовски

Представлявана държава

Литва

Представляван регион

Lithuania

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Литовска делегация