Satu HAAPANEN

Градски съветник, председател на Съвета по образование и култура, град Оулу

 Satu HAAPANEN

Политическа група

The Greens

Комисии

 • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
 • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Представлявана държава

Финландия

Представляван регион

Pohjois-ja Ita Suomi

Мандатът на члена приключи

информацията може да не е актуална

За контакт

 
Съдържание

Органи

Председател

 • Зелени

Членство

 • Ad hoc комисия за преразглеждането на Правилника за дейността
 • Пленарна сесия на ARLEM
 • Комисия на ARLEM за устойчиво териториално развитие
 • МГ „Региони на Балтийско море“
 • Координатори на CIVEX
 • Конференция на регионалните и местните власти за Източното партньорство (CORLEAP)
 • Ден на разширяването
 • Финландска делегация
 • СКК „Черна гора“
 • СКК „Северна Македония“
 • РГ „Украйна“