Isilda Maria Prazeres GOMES

кмет на Портимао

 Isilda Maria Prazeres GOMES

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Комисии

  • SEDEC (Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура)
  • NAT (Комисия по природни ресурси)

Езици

  • английски
  • френски
  • португалски

Представлявана държава

Португалия

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Председател

  • Седми мандат – Комисия NAT
  • Координатори на NAT
  • Португалска делегация

Заместник-председател

  • Бюро на КР

Членство

  • контактна група „Обединено кралство“