Gillian COUGHLAN

Член на местен орган на изпълнителната власт: Съвет на графство Корк

 Gillian COUGHLAN

Политическа група

Renew Europe

Представлявана държава

Ирландия

Заместник на член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020