Gillian COUGHLAN

Член на местен орган на изпълнителната власт: Съвет на графство Корк

 Gillian COUGHLAN

Политическа група
Renew Europe
Представлявана държава
Ирландия
Заместник на член на Европейския комитет на регионите от
26.01.2020