Arianna Maria CENSI

Член на местната асамблея на Милано

 Arianna Maria CENSI

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Комисии

 • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)
 • COTER (Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС)

Езици

 • английски
 • италиански

Представлявана държава

Италия

Представляван регион

Lombardia

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Втори заместник-председател

 • Седми мандат – Комисия COTER
 • Координатори на Комисия COTER

Докладчик

 • Седми мандат – Комисия ENVE

Членство

 • Бюро на ARLEM
 • Пленарна сесия на ARLEM
 • Комисия на ARLEM за устойчиво териториално развитие
 • Работна група „Зелен пакт“
 • Италианска делегация