Uroš BREŽAN

Кмет на Толмин

 Uroš BREŽAN

Политическа група

The Greens

Комисии

  • NAT (Комисия по природни ресурси)
  • SEDEC (Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура)

Езици

  • английски
  • италиански
  • словенски

Представлявана държава

Словения

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Докладчик

  • Седми мандат – Комисия NAT

Членство

  • Ден на разширяването
  • Словенска делегация
  • РГ „Западни Балкани“

Становища

Становища в процес на обсъждане