Valdas BENKUNSKAS

Заместник-кмет на град Вилнюс

 Valdas BENKUNSKAS

Политическа група

ЕНП (Европейска народна партия)

Комисии

  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • английски
  • литовски

Представлявана държава

Литва

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Конференция на регионалните и местните власти за Източното партньорство (CORLEAP)
  • Ден на разширяването
  • Литовска делегация
  • РГ „Украйна“